Trádáil idirnáisiúnta

This page is also available in:

Rialaítear an trádáil idirnáisiúnta le sraith chasta de rialacha domhanda arna gcomhaontú faoi chomhaontuithe na hEagraíochta Domhanda Trádála agus faoi chomhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha. Is ag méadú de réir a chéile atá tionchar na gcomhaontuithe saorthrádála ar chearta na saoránach. Faoi Chonradh Liospóin, ní mór beartas trádála an Aontas Eorpaigh a chur i gcrích faoi chuimsiú phrionsabail agus chuspóirí ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais, lena n-áirítear an smacht reachta, cearta an duine agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn.

Creidimid gur cheart an treocht seo a bheith ina treoirphrionsabal i dtaca le caibidlíocht trádála an Aontais agus le caidreamh trádála. Tá breisluach dháiríre ag baint leis an gcaoi a ndéanann CESE iarracht ar sheasaimh agus tuairimí lucht gnó, oibrithe, gairmithe, feirmeoirí, tomhaltóirí agus geallsealbhóirí tábhachtacha eile a thabhairt le chéile. Táimid in ann tuairimí na sochaí sibhialta agus na ngrúpaí sainleasa a chur in iúl go héifeachtúil do lucht ceaptha beartas idirnáisiúnta le linn caibidlíochta agus le linn cur chun feidhme comhaontuithe trádála. Chuireamar Coiste Leantach um Thrádáil Idirnáisiúnta ar bun chun a chinntiú go mbeadh tionchar ag an tsochaí shibhialta ar fhorbairt bheartas trádála an Aontais Eorpaigh. Ina cheann sin, táimid i mbun na Grúpaí Comhairleacha Baile a bhainistiú, a bunaíodh faoi na caibidlí maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe atá sa "ghlúin nua" de chomhaontuithe trádála an Aontais Eorpaigh. Is iad na grúpaí sin, atá comhdhéanta d'ionadaithe ón tsochaí shibhialta (ón taobh istigh de CESE agus ón taobh amuigh), atá freagrach as fadhbanna a bhaineann le trádáil agus forbairt inbhuanaithe a aithint nuair a bhíonn comhaontú trádála á chur chun feidhme.

  • Tuairimí a glacadh on 08/12/2011
    Reference
    REX/342-EESC-2011-01-01-1868
    Employers - GR I
    United Kingdom
    Plenary session number
    476
    -
    Scheme of generalised tariff preferences
  • Tuairimí a glacadh on 07/12/2011
    Reference
    REX/331-EESC-2011-1866
    Civil Society Organisations - GR III
    France
    Trade, Growth and World Affairs – Trade policy as a core component of the EU's 2020 strategy
  • Tuairimí a glacadh on 15/06/2011
    Reference
    REX/315-EESC-2011-01-01-1009
    Workers - GR II
    Spain
    Plenary session number
    472
    -
    Towards an EU-Mercosur Association Agreement
  • Tuairimí a glacadh on 05/05/2011
    Reference
    REX/313-EESC-2011-818
    Civil Society Organisations - GR III
    France
    Plenary session number
    471
    -
    Sustainability impact assessments (SIA) and EU trade policy
  • Tuairimí a glacadh on 05/05/2011
    Reference
    REX/313-EESC-2011-818
    Civil Society Organisations - GR III
    France
    Plenary session number
    471
    -
    Sustainability Impact Assessments (SIA) and EU Trade Policy
  • Tuairimí a glacadh on 04/05/2011
    Reference
    CCMI/81-EESC-2011-01-01-806
    Employers - GR I
    Italy
    Workers - GR II
    Italy
    The external dimension of European industrial policy – is the EU's trade policy really taking the interests of European industry into account?
  • Tuairimí a glacadh on 04/01/2010
    Reference
    REX/273-EESC
    Civil Society Organisations - GR III
    Italy
    Employers - GR I
    United Kingdom
    Plenary session number
    458
    -
    In the Committee's view, the right to food is a fundamental citizenship right, as is the right of civil society to intervene in all aspects of this issue; moreover, it considers global food security to be a fundamental human right.
    Trade and Food Security