Trádáil idirnáisiúnta

This page is also available in

Rialaítear an trádáil idirnáisiúnta le sraith chasta de rialacha domhanda arna gcomhaontú faoi chomhaontuithe na hEagraíochta Domhanda Trádála agus faoi chomhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha. Is ag méadú de réir a chéile atá tionchar na gcomhaontuithe saorthrádála ar chearta na saoránach. Faoi Chonradh Liospóin, ní mór beartas trádála an Aontas Eorpaigh a chur i gcrích faoi chuimsiú phrionsabail agus chuspóirí ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais, lena n-áirítear an smacht reachta, cearta an duine agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn.

Creidimid gur cheart an treocht seo a bheith ina treoirphrionsabal i dtaca le caibidlíocht trádála an Aontais agus le caidreamh trádála. Tá breisluach dháiríre ag baint leis an gcaoi a ndéanann CESE iarracht ar sheasaimh agus tuairimí lucht gnó, oibrithe, gairmithe, feirmeoirí, tomhaltóirí agus geallsealbhóirí tábhachtacha eile a thabhairt le chéile. Táimid in ann tuairimí na sochaí sibhialta agus na ngrúpaí sainleasa a chur in iúl go héifeachtúil do lucht ceaptha beartas idirnáisiúnta le linn caibidlíochta agus le linn cur chun feidhme comhaontuithe trádála. Chuireamar Coiste Leantach um Thrádáil Idirnáisiúnta ar bun chun a chinntiú go mbeadh tionchar ag an tsochaí shibhialta ar fhorbairt bheartas trádála an Aontais Eorpaigh. Ina cheann sin, táimid i mbun na Grúpaí Comhairleacha Baile a bhainistiú, a bunaíodh faoi na caibidlí maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe atá sa "ghlúin nua" de chomhaontuithe trádála an Aontais Eorpaigh. Is iad na grúpaí sin, atá comhdhéanta d'ionadaithe ón tsochaí shibhialta (ón taobh istigh de CESE agus ón taobh amuigh), atá freagrach as fadhbanna a bhaineann le trádáil agus forbairt inbhuanaithe a aithint nuair a bhíonn comhaontú trádála á chur chun feidhme.

Displaying 41 - 50 of 57

Pages

Opinion
Tuairimí a glacadh on 10/12/2014
Tagairt: 
REX/426-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules (recast)

Common rules for imports of textile products from certain third countries

Opinion
Tuairimí a glacadh on 10/12/2014
Tagairt: 
REX/425-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for imports from certain third countries (recast)

Common rules for imports from certain third countries

Opinion
Tuairimí a glacadh on 10/12/2014
Tagairt: 
REX/422-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Draft Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland (codification)

Safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland

Opinion
Tuairimí a glacadh on 29/09/2014
Tagairt: 
REX/410-EESC-2015-eesc-2014-04461-00-01-ac-tra
Seisiún iomlánach: 
506 -
Mar 18, 2015 Mar 19, 2015

The EESC opinion will be dedicated to standalone investment agreements, with a particular emphasis on issues related to sustainable development and civil society involvement. It will contribute to the on-going discussion on the content and level of ambition of sustainable development chapters in the EU standalone investment agreements, as well as on civil society role in the course of negotiations and at the implementation stage.

Tuairim ó CESE: Role for sustainable development and civil society involvement in stand-alone EU investment agreements with third countries

Opinion
Tuairimí a glacadh on 04/06/2014
Tagairt: 
REX/390-EESC-2014-5469
Seisiún iomlánach: 
499 -
Jun 04, 2014 Jun 05, 2014

The main goal of the opinion is to provide a good and qualitative source of information and opinion in the beginning of TTIP negotiations process.

Transatlantic trade relations and the EESC's views on an enhanced cooperation and eventual EU-US FTA

Opinion
Tuairimí a glacadh on 17/10/2013
Tagairt: 
REX/383-EESC-2013-2070
Seisiún iomlánach: 
493 -
Oct 16, 2013 Oct 17, 2013

The opinion will be making recommendations where weaknesses become apparent. Since the EESC proposed this opinion the European Commission has also announced a public hearing on potential EU initiative for responsible sourcing of minerals coming from conflict-affected and high-risk areas – war zones, post-war zones, and areas vulnerable to political instability or civil unrest. The opinion on essential imports could include the EESC contribution to this initiative.

Securing essential imports for the EU - through current EU trade and related policies

Opinion
Tuairimí a glacadh on 13/05/2013
Tagairt: 
REX/378-EESC-2013-3361
Seisiún iomlánach: 
496 -
Feb 26, 2014 Feb 27, 2014

The opinion will seek to examine how trade relations with the region can best be developed by means of a first example country, which is Morocco. Trade relations with Morocco stand out as a priority because the EU currently has the closest trade links with Morocco of all the countries in the region.

EU-Morocco Trade Relations

Opinion
Tuairimí a glacadh on 18/09/2012
Tagairt: 
REX/359-EESC-2012-770
Seisiún iomlánach: 
483 -
Sep 18, 2012 Sep 19, 2012

• The EESC acknowledges the quality of civil society's contribution prior to publication of the communication, as well as the efforts made by the Commission to implement the trade-related aspects of the Agenda for Change. It also welcomes the attention given to the evaluation of trade policies in this communication.
• The EESC regrets that this new communication heralds no significant change to EU policy on the link between trade and development policies.
• The EESC reiterates its recommendation to incorporate sustainable development provisions into free-trade agreements and to provide for procedures enabling ex post analysis of these agreements by the EESC.
• The EESC recalls the importance of producing sui generis development strategies that combine domestic and trade policies with a view to sustainable and inclusive growth.

Trade, growth and development

Pages