Trádáil idirnáisiúnta

This page is also available in:

Rialaítear an trádáil idirnáisiúnta le sraith chasta de rialacha domhanda arna gcomhaontú faoi chomhaontuithe na hEagraíochta Domhanda Trádála agus faoi chomhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha. Is ag méadú de réir a chéile atá tionchar na gcomhaontuithe saorthrádála ar chearta na saoránach. Faoi Chonradh Liospóin, ní mór beartas trádála an Aontas Eorpaigh a chur i gcrích faoi chuimsiú phrionsabail agus chuspóirí ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais, lena n-áirítear an smacht reachta, cearta an duine agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn.

Creidimid gur cheart an treocht seo a bheith ina treoirphrionsabal i dtaca le caibidlíocht trádála an Aontais agus le caidreamh trádála. Tá breisluach dháiríre ag baint leis an gcaoi a ndéanann CESE iarracht ar sheasaimh agus tuairimí lucht gnó, oibrithe, gairmithe, feirmeoirí, tomhaltóirí agus geallsealbhóirí tábhachtacha eile a thabhairt le chéile. Táimid in ann tuairimí na sochaí sibhialta agus na ngrúpaí sainleasa a chur in iúl go héifeachtúil do lucht ceaptha beartas idirnáisiúnta le linn caibidlíochta agus le linn cur chun feidhme comhaontuithe trádála. Chuireamar Coiste Leantach um Thrádáil Idirnáisiúnta ar bun chun a chinntiú go mbeadh tionchar ag an tsochaí shibhialta ar fhorbairt bheartas trádála an Aontais Eorpaigh. Ina cheann sin, táimid i mbun na Grúpaí Comhairleacha Baile a bhainistiú, a bunaíodh faoi na caibidlí maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe atá sa "ghlúin nua" de chomhaontuithe trádála an Aontais Eorpaigh. Is iad na grúpaí sin, atá comhdhéanta d'ionadaithe ón tsochaí shibhialta (ón taobh istigh de CESE agus ón taobh amuigh), atá freagrach as fadhbanna a bhaineann le trádáil agus forbairt inbhuanaithe a aithint nuair a bhíonn comhaontú trádála á chur chun feidhme.

 • Adopted on 10/12/2014
  Reference
  REX/428-EESC-0000-01-01
  Plenary session number
  503
  -

  Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the measures that the Union may take following a report adopted by the WTO Dispute Settlement Body concerning anti-dumping and anti-subsidy matters (codification)

 • Adopted on 10/12/2014
  Reference
  REX/427-EESC-0000-01-01
  Plenary session number
  503
  -

  Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down Union procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Union’s rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization (codification)

 • Adopted on 10/12/2014
  Reference
  REX/425-EESC-0000-01-01
  Plenary session number
  503
  -

  Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for imports from certain third countries (recast)

 • Adopted on 10/12/2014
  Reference
  REX/422-EESC-0000-01-01
  Plenary session number
  503
  -

  Draft Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland (codification)

 • Adopted on 10/12/2014
  Reference
  REX/423-EESC-0000-01-01
  Plenary session number
  503
  -

  Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for exports (codification)

 • Adopted on 29/09/2014
  Reference
  REX/410-EESC-2015-01-01-eesc-2014-04461-00-01-ac-tra
  Employers - GR I
  United Kingdom
  Plenary session number
  506
  -

  The EESC opinion will be dedicated to standalone investment agreements, with a particular emphasis on issues related to sustainable development and civil society involvement. It will contribute to the on-going discussion on the content and level of ambition of sustainable development chapters in the EU standalone investment agreements, as well as on civil society role in the course of negotiations and at the implementation stage.

 • Adopted on 04/06/2014
  Reference
  REX/390-EESC-2014-01-01-5469
  Employers - GR I
  Poland
  Workers - GR II
  United Kingdom
  Plenary session number
  499
  -

  The main goal of the opinion is to provide a good and qualitative source of information and opinion in the beginning of TTIP negotiations process.

 • Adopted on 17/10/2013
  Reference
  REX/383-EESC-2013-01-01-2070
  Employers - GR I
  United Kingdom
  Plenary session number
  493
  -
  The opinion will be making recommendations where weaknesses become apparent. Since the EESC proposed this opinion the European Commission has also announced a public hearing on potential EU initiative for responsible sourcing of minerals coming from conflict-affected and high-risk areas – war zones, post-war zones, and areas vulnerable to political instability or civil unrest. The opinion on essential imports could include the EESC contribution to this initiative.
 • Adopted on 13/05/2013
  Reference
  REX/378-EESC-2013-01-01-3361
  Diversity Europe - GR III
  Spain
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  496
  -

  The opinion will seek to examine how trade relations with the region can best be developed by means of a first example country, which is Morocco. Trade relations with Morocco stand out as a priority because the EU currently has the closest trade links with Morocco of all the countries in the region.

 • Adopted on 18/09/2012
  Reference
  REX/359-EESC-2012-01-01-770
  Diversity Europe - GR III
  France
  Plenary session number
  483
  -
  • The EESC acknowledges the quality of civil society's contribution prior to publication of the communication, as well as the efforts made by the Commission to implement the trade-related aspects of the Agenda for Change.