Trádáil idirnáisiúnta

This page is also available in

Rialaítear an trádáil idirnáisiúnta le sraith chasta de rialacha domhanda arna gcomhaontú faoi chomhaontuithe na hEagraíochta Domhanda Trádála agus faoi chomhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha. Is ag méadú de réir a chéile atá tionchar na gcomhaontuithe saorthrádála ar chearta na saoránach. Faoi Chonradh Liospóin, ní mór beartas trádála an Aontas Eorpaigh a chur i gcrích faoi chuimsiú phrionsabail agus chuspóirí ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais, lena n-áirítear an smacht reachta, cearta an duine agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn.

Creidimid gur cheart an treocht seo a bheith ina treoirphrionsabal i dtaca le caibidlíocht trádála an Aontais agus le caidreamh trádála. Tá breisluach dháiríre ag baint leis an gcaoi a ndéanann CESE iarracht ar sheasaimh agus tuairimí lucht gnó, oibrithe, gairmithe, feirmeoirí, tomhaltóirí agus geallsealbhóirí tábhachtacha eile a thabhairt le chéile. Táimid in ann tuairimí na sochaí sibhialta agus na ngrúpaí sainleasa a chur in iúl go héifeachtúil do lucht ceaptha beartas idirnáisiúnta le linn caibidlíochta agus le linn cur chun feidhme comhaontuithe trádála. Chuireamar Coiste Leantach um Thrádáil Idirnáisiúnta ar bun chun a chinntiú go mbeadh tionchar ag an tsochaí shibhialta ar fhorbairt bheartas trádála an Aontais Eorpaigh. Ina cheann sin, táimid i mbun na Grúpaí Comhairleacha Baile a bhainistiú, a bunaíodh faoi na caibidlí maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe atá sa "ghlúin nua" de chomhaontuithe trádála an Aontais Eorpaigh. Is iad na grúpaí sin, atá comhdhéanta d'ionadaithe ón tsochaí shibhialta (ón taobh istigh de CESE agus ón taobh amuigh), atá freagrach as fadhbanna a bhaineann le trádáil agus forbairt inbhuanaithe a aithint nuair a bhíonn comhaontú trádála á chur chun feidhme.

Displaying 21 - 24 of 24

Pages

03/05/2016
©shutterstock/ Pressmaster
News

Can European trade and investment policy promote sustainable development and social justice at home and abroad? 

Setting out its positive agenda for business while insisting on the importance of promoting European values, the European Commission’s new ‘Trade for all’ Communication is a timely update on EU trade and investment policy, according to a recently published opinion by the European Economic and Social Committee (EESC).

10/03/2016
News

Yesterday's seminar at the EESC’s Brussels headquarters discussed strengthening EU-Japan cooperation, dealing with the common challenge of migration and the role of civil society in implementing the EU-Japan FTA. During the seminar, aimed broadly at strengthening ties between the EU and Japan on key issues such as trade and migration, the Vice-President of the EESC Gonçalo Lobo Xavier called for a representative delegation of Japanese civil society organisations to travel to the ...

28/10/2015
News

Fostering international trade is beneficial for companies, consumers and employees. In 15 years' time, 90% of global demand will come from outside the EU. Therefore, establishing a simple and predictable trade policy should be a priority for the EU as one of the main factors in boosting growth and creating new jobs. The participants at the conference on the Role of international trade in the reindustrialisation of Europe discussed the future of EU trade policy, the role of FTAs and how to revive European industry through trade and investment. The conference took place in Milan on 26 October and was organised by the EESC Employers' Group, together with Confcommercio and AICE (Italian Association of Foreign Trade).

 

14/10/2015
News

The Employers' Group welcomes the Commission's new trade strategy presented today by Commissioner for Trade, Cecilia Malmström. "The European Commission listened closely to key concerns raised by Civil Society and the strategy represents a positive agenda for business" – stated Jonathan Peel, Member of the Employers' Group and the EESC rapporteur on the review of the EU Trade Policy.

Pages