An Ríocht Aontaithe

This page is also available in:

An 24 Nollaig 2020, d’éirigh leis an Aontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe Comhaontú Trádála agus Comhair a chur i gcrích tar éis caibidlíocht fhada chasta. Tháinig an comhaontú i bhfeidhm an 1 Eanáir 2021 ar bhonn sealadach agus bhí feidhm aige go dtí gur thug an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa an próiseas daingniúcháin chun críche. Dála comhaontuithe saorthrádála eile a cuireadh i gcrích le déanaí, tá forálacha sonracha ann maidir le hidirphlé leis an tsochaí shibhialta. Dá bhrí sin, ós príomhghníomhaí é san idirphlé leis an tsochaí shibhialta, chinn CESE struchtúir institiúideacha dá chuid féin a bhunú chun an caidreamh leis an Ríocht Aontaithe agus le sochaí shibhialta na Ríochta Aonaithe (gnólachtaí, ceardchumainn agus eagraíochtaí eile) a chothú, mar aon le comhlacht chun faireachán a dhéanamh ar an gComhaontú Trádála agus Comhair.

Sna struchtúir nua sin, arna gcoigeartú ní hamháin i bhfianaise an chomhaontaithe a tugadh chun críche agus an chaidrimh nua idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe, ach freisin i bhfianaise na bhforbairtí institiúideacha a tharla le déanaí sa Choimisiún, áirítear na nithe seo a leanas:

 • Coiste Leantach AE‑na Ríochta Aontaithe, atá ag teacht in ionad Ghrúpa Faireacháin Brexit agus Coiste de chuid CESE, inar féidir linn ár gclár oibre agus ár dtosaíochtaí féin a shocrú chun dul i ngleic leis na dálaí nua seo;
 • Grúpa Comhairleach Baile an Aontais Eorpaigh faoin gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe, arb é colún institiúideach na sochaí sibhialta den chaidreamh trádála idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe é.

Agus an caidreamh a bheidh ann amach anseo idir an dá chomhpháirtí á rialú le comhaontú comhpháirtíochta atá chomh tábhachtach agus cuimsitheach sin, tá rún daingean ag CESE a chion féin a dhéanamh chun barrfheabhas a chur ar acmhainneacht an chomhaontaithe sin, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an tsochaí shibhialta sa Ríocht Aontaithe. Tá CESE meáite ar dhlúth-theagmháil a choinneáil leis an tsochaí shibhialta sa Ríocht Aontaithe tar éis Brexit, idirphlé agus malartú a spreagadh agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta a thabhairt isteach sa phróiseas cinnteoireachta sóisialta. Ar an dóigh sin, áiritheofar go gcosnófar na naisc láidre eacnamaíocha, shóisialta agus pholaitiúla a forbraíodh thar na 50 bliain a chaith an Ríocht Aontaithe mar Bhallstát den Aontas.

Displaying 1 - 3 of 3
 • In particular the EESC:

  • supports the adoption and early implementation of the proposed regulation, which ensures adequate sanitary and phytosanitary (SPS) standards for a transparent, streamlined and safe supply of the market of Northern Ireland from other parts of the UK;
  • acknowledges the significant effort made to reconcile the facilitation of procedures, to safeguard the integrity of the EU internal market and the protection of public animal and plant health;
  • urges the Commission to further clarify and provide solutions for the areas of more apparent divergence between SPS standards in the UK and the EU;
 • In particular, the EESC: 

  • supports the adoption and early implementation of the proposed regulation, which would ensure continuity of supply of medicinal products for human use in Northern Ireland;
  • agrees that it is essential that the proposed regulation contains a provision enabling suspension of the specific rules by the Commission in the event of the UK's non-compliance;
  • encourages ongoing consultation with key stakeholders to help ensure timely implementation as well as monitoring for any future risks to the delivery of the objectives of the proposed regulation;

  ...

 • At its January plenary session, the EESC adopted an information report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, including the Protocol on Ireland and Northern Ireland. The report shows that UK organised civil society is strongly in favour of a deeper and more constructive relationship with their EU counterparts and the EU as a whole. This could contribute to the implementation of the Withdrawal Agreement and help maximise the potential of the EU-UK Trade Cooperation Agreement.

Displaying 1 - 3 of 3