An Ríocht Aontaithe

This page is also available in:

An 24 Nollaig 2020, d’éirigh leis an Aontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe Comhaontú Trádála agus Comhair a chur i gcrích tar éis caibidlíocht fhada chasta. Tháinig an comhaontú i bhfeidhm an 1 Eanáir 2021 ar bhonn sealadach agus bhí feidhm aige go dtí gur thug an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa an próiseas daingniúcháin chun críche. Dála comhaontuithe saorthrádála eile a cuireadh i gcrích le déanaí, tá forálacha sonracha ann maidir le hidirphlé leis an tsochaí shibhialta. Dá bhrí sin, ós príomhghníomhaí é san idirphlé leis an tsochaí shibhialta, chinn CESE struchtúir institiúideacha dá chuid féin a bhunú chun an caidreamh leis an Ríocht Aontaithe agus le sochaí shibhialta na Ríochta Aonaithe (gnólachtaí, ceardchumainn agus eagraíochtaí eile) a chothú, mar aon le comhlacht chun faireachán a dhéanamh ar an gComhaontú Trádála agus Comhair.

Sna struchtúir nua sin, arna gcoigeartú ní hamháin i bhfianaise an chomhaontaithe a tugadh chun críche agus an chaidrimh nua idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe, ach freisin i bhfianaise na bhforbairtí institiúideacha a tharla le déanaí sa Choimisiún, áirítear na nithe seo a leanas:

 • Coiste Leantach AE‑na Ríochta Aontaithe, atá ag teacht in ionad Ghrúpa Faireacháin Brexit agus Coiste de chuid CESE, inar féidir linn ár gclár oibre agus ár dtosaíochtaí féin a shocrú chun dul i ngleic leis na dálaí nua seo;
 • Grúpa Comhairleach Baile an Aontais Eorpaigh faoin gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe, arb é colún institiúideach na sochaí sibhialta den chaidreamh trádála idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe é.

Agus an caidreamh a bheidh ann amach anseo idir an dá chomhpháirtí á rialú le comhaontú comhpháirtíochta atá chomh tábhachtach agus cuimsitheach sin, tá rún daingean ag CESE a chion féin a dhéanamh chun barrfheabhas a chur ar acmhainneacht an chomhaontaithe sin, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an tsochaí shibhialta sa Ríocht Aontaithe. Tá CESE meáite ar dhlúth-theagmháil a choinneáil leis an tsochaí shibhialta sa Ríocht Aontaithe tar éis Brexit, idirphlé agus malartú a spreagadh agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta a thabhairt isteach sa phróiseas cinnteoireachta sóisialta. Ar an dóigh sin, áiritheofar go gcosnófar na naisc láidre eacnamaíocha, shóisialta agus pholaitiúla a forbraíodh thar na 50 bliain a chaith an Ríocht Aontaithe mar Bhallstát den Aontas.

Displaying 1 - 5 of 5
 • The 6th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA featured the participation of the UK DAG Chair, Mr. Sean McGuire, to discuss the recent Windsor Framework on Northern Ireland, the situation of both DAGs and future joint steps. A DG TRADE representative presented and discussed with members the technical aspects of Level Playing Field provisions.

 • -
  In the context of the reinforced follow-up of EESC Information Report

  Following the adoption of the EESC Information Report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, the Committee is now promoting and giving it a reinforced follow-up using various communication channels, considering the relevance and the perfect timing of the subjects covered in the report.

   

 • The 5th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA was dedicated to the assessment of the first year of DAG work -including the recent EU-UK Civil Society Forum, to an update on the Trade Specialised Committees and to a structured discussion of selected issues and recommendations with a DG TRADE representative.

 • The upcoming meeting of the Section for External Relations, which will take place on 20 December 2022, will be dedicated to EU-UK relations. The EU-UK Follow-up Committee was set up in March 2021 primarily to maintain and strengthen relations between UK and EU civil society organisations, and to monitor implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement.

   

 • At this 4th meeting of the EU DAG set up under the TCA, the discussion focused on practical aspects as well as the preparations for the 1st DAG-to-DAG meeting (joint meeting of the EU and UK DAGs) and the 1st Civil Society Forum, that took place on October 3rd and 4th respectively. 

Displaying 1 - 5 of 5