An Limistéar Eorpach Eacnamaíoch

This page is also available in:

Tugtar le chéile sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus na trí Stát CSTE LEE (an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua) i bhfoirm Margadh Inmheánach atá faoi rialú ag na bunrialacha céanna. Is éard is aidhm do na rialacha sin saorghluaiseacht earraí, seirbhísí, caipitil agus daoine ar fud an limistéir seo a éascú i dtimpeallacht atá oscailte agus iomaíoch. Tháinig an Comhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 1994.

Displaying 1 - 6 of 6
Displaying 1 - 6 of 6