An Limistéar Eorpach Eacnamaíoch

This page is also available in

Tugtar le chéile sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus na trí Stát CSTE LEE (an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua) i bhfoirm Margadh Inmheánach atá faoi rialú ag na bunrialacha céanna. Is éard is aidhm do na rialacha sin saorghluaiseacht earraí, seirbhísí, caipitil agus daoine ar fud an limistéir seo a éascú i dtimpeallacht atá oscailte agus iomaíoch. Tháinig an Comhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 1994.

Displaying 1 - 5 of 5