An Limistéar Eorpach Eacnamaíoch

This page is also available in

Tugtar le chéile sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus na trí Stát CSTE LEE (an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua) i bhfoirm Margadh Inmheánach atá faoi rialú ag na bunrialacha céanna. Is éard is aidhm do na rialacha sin saorghluaiseacht earraí, seirbhísí, caipitil agus daoine ar fud an limistéir seo a éascú i dtimpeallacht atá oscailte agus iomaíoch. Tháinig an Comhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 1994.

Displaying 1 - 1 of 1
24/05/2019
Press Release
Reference number: 
27/2019

The 25th anniversary of the European Economic Area (EEA) Agreement, in force since 1994, was the main topic of the EEA Consultative Committee meeting that took place on 23 and 24 May. This committee, which represents employers, workers and other civil society players of EEA member states, insisted on the importance of completing the internal market and taking into account its social dimension.