Inbhuanaitheacht bia

This page is also available in:

Ní fhéadfaimis maireachtáil gan bhia agus is cuid lárnach de chultúr na hEorpa é. Mar sin féin, tá tionchar mór ag an mbia a ithimid, na bealaí ina dtáirgtear é agus an méid a chuirtear amú ar shláinte an duine, ar acmhainní nádúrtha agus ar an tsochaí ina hiomláine:

 • Tá saoránaigh — agus leanaí go háirithe — ag dul i dtroime de réir a chéile agus ag fulaingt leis an murtall mar gheall ar aistí bia míshláintiúla.
 • Ní fhaigheann feirmeoirí ná oibrithe praghas cóir ar a gcuid táirgí.
 • Cailltear nó cuirtear amú aon trian den bhia ar fud an bhiashlabhra.
 • Is é an comhshaol féin atá thíos leis na héifeachtaí suntasacha atá ag táirgeadh agus tomhaltas bia ar an athrú aeráide, ar chailliúint bithéagsúlachta, ar thruailliú aeir agus uisce, ar dhíghrádú ithreach, etc.

Gairm chun gnímh agus chun athruithe a dhéanamh is ea géarchéim COVID-19. Léiríodh ón bpaindéim nach féidir talamh slán a dhéanamh de bhia a fháil ‘ón bhfeirm go dtí an forc’ agus léiríodh idirnascthacht na ngníomhaithe agus na ngníomhaíochtaí ar fud an chórais bhia. Tá slabhraí soláthair atá cothrom, tíosach ar acmhainní, cuimsitheach agus inbhuanaithe de dhíth níos mó ná riamh in earnáil iomlán na talmhaíochta agus an bhia chun go bhfreastalófar go cothrom ar leas na saoránach, na bhfeirmeoirí, na n-oibrithe agus na ngnólachtaí.

Tá CESE ar thús cadhnaíochta le blianta beaga anuas maidir le beartas bia inbhuanaithe agus cuimsitheach a iarraidh. Tá cur chuige comhtháite sistéamach den sórt sin bunriachtanach chun dul i ngleic leis na dúshláin iomadúla idirnasctha a mbíonn tionchar acu ar chórais bhia; chun inbhuanaitheacht eacnamaíoch, comhshaoil agus shoch-chultúrtha a bhaint amach; chun comhtháthú agus comhleanúnachas a áirithiú ar fud réimsí beartais (amhail talmhaíocht, comhshaol, sláinte, oideachas, trádáil, geilleagar, teicneolaíocht, etc.); agus chun comhar a chur chun cinn ar fud na leibhéal rialachais.

 • Tuairimí a glacadh on 14/07/2011
  Reference
  NAT/497-EESC-2011-1178
  Civil Society Organisations - GR III
  Finland
  Plenary session number
  473
  -
  The EESC is strongly of the view that agriculture is an extremely important sector for the economic, social and regional development of the partnership countries. Meeting the objectives set will require favourable agricultural development. Investing in agriculture and developing the sector are also key conditions for reducing poverty in rural areas.
  EESC Opinion: The Eastern Partnership and the eastern dimension of EU policies, with emphasis on agriculture
 • Tuairimí a glacadh on 05/05/2011
  Reference
  NAT/503-EESC-2011-810
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Contractual relations in the milk and milk products sector
 • Tuairimí a glacadh on 05/05/2011
  Reference
  NAT/504-EESC-2011-01-01-811
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Agricultural product quality schemes
 • Tuairimí a glacadh on 05/05/2011
  Reference
  NAT/506-EESC-2011-813
  Civil Society Organisations - GR III
  United Kingdom
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Organic production and labelling
 • Tuairimí a glacadh on 20/01/2011
  Reference
  NAT/483-EESC-2011-68
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  468
  -
  EESC Opinion: Fruit Juices
 • Tuairimí a glacadh on 09/12/2010
  Reference
  NAT/468-EESC-2010-1622
  Civil Society Organisations - GR III
  Austria
  Plenary session number
  467
  -
  EESC Opinion: Security of supply in agriculture and the food sector in the EU
 • Tuairimí a glacadh on 28/04/2010
  Reference
  NAT/455-EESC-2010-648
  Employers - GR I
  Spain
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  462
  -
  Strengthening the European agri-food model