Inbhuanaitheacht bia

This page is also available in

Ní fhéadfaimis maireachtáil gan bhia agus is cuid lárnach de chultúr na hEorpa é. Mar sin féin, tá tionchar mór ag an mbia a ithimid, na bealaí ina dtáirgtear é agus an méid a chuirtear amú ar shláinte an duine, ar acmhainní nádúrtha agus ar an tsochaí ina hiomláine:

  • Tá saoránaigh — agus leanaí go háirithe — ag dul i dtroime de réir a chéile agus ag fulaingt leis an murtall mar gheall ar aistí bia míshláintiúla.
  • Ní fhaigheann feirmeoirí ná oibrithe praghas cóir ar a gcuid táirgí.
  • Cailltear nó cuirtear amú aon trian den bhia ar fud an bhiashlabhra.
  • Is é an comhshaol féin atá thíos leis na héifeachtaí suntasacha atá ag táirgeadh agus tomhaltas bia ar an athrú aeráide, ar chailliúint bithéagsúlachta, ar thruailliú aeir agus uisce, ar dhíghrádú ithreach, etc.

Gairm chun gnímh agus chun athruithe a dhéanamh is ea géarchéim COVID-19. Léiríodh ón bpaindéim nach féidir talamh slán a dhéanamh de bhia a fháil ‘ón bhfeirm go dtí an forc’ agus léiríodh idirnascthacht na ngníomhaithe agus na ngníomhaíochtaí ar fud an chórais bhia. Tá slabhraí soláthair atá cothrom, tíosach ar acmhainní, cuimsitheach agus inbhuanaithe de dhíth níos mó ná riamh in earnáil iomlán na talmhaíochta agus an bhia chun go bhfreastalófar go cothrom ar leas na saoránach, na bhfeirmeoirí, na n-oibrithe agus na ngnólachtaí.

Tá CESE ar thús cadhnaíochta le blianta beaga anuas maidir le beartas bia inbhuanaithe agus cuimsitheach a iarraidh. Tá cur chuige comhtháite sistéamach den sórt sin bunriachtanach chun dul i ngleic leis na dúshláin iomadúla idirnasctha a mbíonn tionchar acu ar chórais bhia; chun inbhuanaitheacht eacnamaíoch, comhshaoil agus shoch-chultúrtha a bhaint amach; chun comhtháthú agus comhleanúnachas a áirithiú ar fud réimsí beartais (amhail talmhaíocht, comhshaol, sláinte, oideachas, trádáil, geilleagar, teicneolaíocht, etc.); agus chun comhar a chur chun cinn ar fud na leibhéal rialachais.

Displaying 1 - 10 of 56

Pages

Opinion
Tuairimí a glacadh on 25/10/2023
Tagairt: 
NAT/908-EESC-2023
Seisiún iomlánach: 
582 -
Oct 25, 2023 Oct 26, 2023

EESC opinion NAT/908 - Plants produced by new genomic techniques.

Tuairim ó CESE: Plants produced by new genomic techniques

Opinion
Tuairimí a glacadh on 21/09/2023
Tagairt: 
NAT/884-EESC-2023
Seisiún iomlánach: 
581 -
Sep 20, 2023 Sep 21, 2023

EESC opinion on Revision of EU marketing standards for agricultural products.

Tuairim ó CESE: Revision of EU marketing standards for agricultural products

Opinion
Tuairimí a glacadh on 13/07/2023
Tagairt: 
NAT/891-EESC-2023
Seisiún iomlánach: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

Tuairim ó CESE: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
Tuairimí a glacadh on 13/07/2023
Tagairt: 
NAT/890-EESC-2023
Seisiún iomlánach: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

Tuairim ó CESE: Measures to reduce child obesity

Opinion
Tuairimí a glacadh on 12/07/2023
Tagairt: 
NAT/849-EESC-2023
Seisiún iomlánach: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

EESC opinion: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Tuairim ó CESE: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Opinion
Tuairimí a glacadh on 14/06/2023
Tagairt: 
NAT/892-EESC-2023
Seisiún iomlánach: 
579 -
Jun 14, 2023 Jun 15, 2023

Tuairim ó CESE: Towards a European Food Policy Council as a new governance model in the future EU Framework on Sustainable Food Systems

Opinion
Tuairimí a glacadh on 14/12/2022
Tagairt: 
NAT/873-EESC-2022
Seisiún iomlánach: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

Tuairim ó CESE: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war

Pages