Coiste Leantach AE-na Rúise

This page is also available in

Ó mhí Feabhra 2011 i leith, tá monatóireacht á déanamh ag CESE ar a chaidreamh le sochaí shibhialta na Rúise trí Choiste Leantach AE-na Rúise, coiste a bunaíodh chun caidreamh a chothú agus a choimeád le sochaí shibhialta na Rúise agus chun cur le rannchuidiú na sochaí sibhialta leis an gcaidreamh atá ag an Rúis agus an tAontas le chéile.

Tá an tacaíocht a thugtar don teagmháil idir daoine ar cheann de na cúig threoirphrionsabal maidir leis an gcaidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Rúis a chomhaontaigh airí gnóthaí eachtracha an Aontais agus Federica Mogherini, Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, i mí an Mhárta 2016. Ó shin i leith, d'athnuaigh CESE an teagmháil atá aige le Comhlachas Sibhialta Chónaidhm na Rúise, arb é macasamhail oifigiúil an Choiste sa Rúis é, agus leanann sé de bheith ag obair i gcomhar le Fóram Sochaí Sibhialta AE-na Rúise i bhfoirm seimineáir chomhpháirteacha bhliantúla agus gníomhaíochtaí eile.