Coiste Leantach na gComharsan ón Oirthear

This page is also available in

Bunaíodh Coiste Leantach na gComharsan ón Oirthear in 2004 mar chomhlacht tiomnaithe de chuid CESE atá freagrach as an gcaidreamh leis an tsochaí shibhialta i dtíortha i gcomharsanacht an Oirthir. De ghnáth tagann an Coiste Leantach i gceann a chéile ceithre huaire sa bhliain agus pléann sé saincheisteanna reatha a bhaineann le tíortha i gComharsanacht an Oirthir. Is minic a thugann sé cuireadh d'ionadaithe ó institiúidí Eorpacha eile, do shaineolaithe seachtracha, d'eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus do dhreamanna eile. Tá páirt ghníomhach ag comhaltaí an Choiste in imeachtaí Chomhpháirtíocht an Oirthir, cuir i gcás in ardáin iltaobhacha na Comhpháirtíochta nó i bhFóram na Sochaí Sibhialta a ghabhann léi.