Start guide – Model COP

This page is also available in

Start guide - Model COP

Is minic a chloisimid faoin éigeandáil aeráide agus na héifeachtaí gearrthéarmacha agus fadtéarmacha a bhaineann leis an athrú aeráide agus is minic a bhíonn an chuma ar an scéal nach féidir an fhadhb a réiteach.
 

Is é an ról a bheidh agatsa ná ionadaíocht a dhéanamh do ghrúpa geallsealbhóirí mórthábhachtacha ag comhdháil maidir leis an athrú aeráide agus a bheith ag obair i gcomhar le grúpaí eile chun plean a chur le chéile chun an téamh domhanda a theorannú go leibhéil shábháilte atá go mór faoi bhun 2°C.

Déanann na grúpaí ionadaíocht d’fhíorearnálacha agus fíorthionscail, a mbíonn tionchar ag a gcuid gníomhaíochtaí agus abhcóideachta ar an téamh domhanda:

  1. Teicneolaíocht ghlan
  2. Soláthar Fuinnimh Neamh-inathnuaite
  3. Sa chluiche seo, tugtar “Climate Justice Hawks (Seabhaic an Cheartais Aeráide)” ar eagraíochtaí na sochaí sibhialta, ar mhná agus ar dhaoine óga.
  4. Talamh, Talmhaíocht agus Foraoiseacht
  5. Tionscal agus Tráchtáil
  6. Rialtais ó thíortha éagsúla ar fud an domhain (tíortha forbartha, tíortha i mbéal a dtionsclaithe, tíortha i mbéal forbartha)

          6A. Tíortha forbartha

          6B. Tíortha i mbéal forbartha

          6C. Náisiúin atá i mbéal a dtionsclaithe

 

Downloads

Start guide

Grúpa 1: Teicneolaíochtaí Glana

Grúpa 2: Soláthar Fuinnimh Neamh-inathnuaite

Grúpa 3: Seabhaic an Cheartais Aeráide

Grúpa 4: Talamh, Talmhaíocht & Foraoiseacht

Grúpa 5: Tionsclaíocht agus Tráchtáil

Grúpa 6a: Náisiúin Fhorbartha

Grúpa 6b: Náisiúin i mBéal Forbartha

Grúpa 6c: Náisiúin i mBéal a dTionsclaithe