CESE le tacú le gníomhú ar son na haeráide faoi Uachtaránacht na Fionlainne

Is é príomhchuspóir Uachtaránacht na Fionlainne ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh, a thosaigh an 1 Iúil, ná féachaint go mbeidh an tAontas tiomanta do laghdú astaíochtaí aeráide a bhaint amach. Tabharfaidh an Coiste tacaíocht do ghníomhaíocht aeráide na huachtaránachta agus leanfaidh sé ar aghaidh lena chuid oibre féin chun creat cumasúcháin de chuid an Aontais Eorpaigh a chruthú do thionscnaimh faoi stiúir an tsaoránaigh agus faoi stiúir an phobail.

Is iad na tosaíochtaí eile atá ag Uachtaránacht na Fionlainne ná luachanna coiteanna agus an smacht reachta a neartú, an tAontas a dhéanamh níos iomaíche agus níos cuimsithí, seasamh an Aontais Eorpaigh mar cheannaire domhanda ar ghníomhú ar son na haeráide a neartú agus slándáil na saoránach a chosaint go hiomlán.

Le linn a téarma, beidh dúshláin mhóra roimh an bhFionlainn, lena n-áirítear maoirsiú ar phróiseas Brexit agus caibidlíocht idir na Ballstáit maidir leis an gcéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile de chuid an Aontais Eorpaigh (CAI). Ar bhonn a chuid moltaí beartais maidir le CAI tar éis 2020, agus go háirithe na tograí reachtacha earnála maidir le cláir chaiteachais, déanfaidh CESE a dhícheall tionchar a imirt ar chaibidlíocht a mhéid is féidir é sin a dhéanamh go tráthúil.

I gcomhréir leis an mana don Eoraip Inbhuanaithe — Todhchaí Inbhuanaithe, díreoidh an Fhionlainn ar chultúr cruinnithe éiceolaíoch a chur chun cinn trí go leor dá cruinnithe a reáchtáil i Heilsincí, áit a bheidh sé chruinniú neamhfhoirmiúla d’airí ar siúl, agus uisce buacaire i gcaraif agus bia orgánach a tháirgtear go háitiúil a bheith curtha ar fáil.

Beidh roinnt cruinnithe CESE i dtír Uachtaránacht an Aontais Eorpaigh chomh maith. Tháinig Biúró Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa le chéile cheana féin in Heilsincí an 6 Meitheamh agus tá sé beartaithe ag na trí Ghrúpa sin cruinnithe a thionól san Fhionlainn sna míonna atá romhainn (Fostóirí: 8-9 Deireadh Fómhair, Oibrithe: 9 Deireadh Fómhair, Éagsúlacht Eoraip: 16-17 Meán Fómhair). Is é seo an tríú huair go raibh an uachtaránacht rothlach ag an bhFionlainn ó tháinig sí isteach san Aontas in 1995. Ba iad 1999 agus 2006 a téarmaí roimhe seo . Chun tuilleadh eolais a fháil faoi ghníomhaíochtaí CESE le linn Uachtaránacht na Fionlainne, féach an bróisiúr tiomnaithe ag: https://bit.ly/2XHm6xb.