Ba í Isabel Caño, Leas-Uachtarán de chuid CESE, a scaoil ceann de na sé urchar a chuir tús le "rás 20 ciliméadar na Bruiséile"

Ghlac os cionn 40 000 reathaí de 137 náisiúntacht éagsúla páirt i rás 20 km na Bruiséile, rás atá 40 bliain ar an bhfód i mbliana. Ba iad toghcháin na hEorpa téama rás na bliana seo faoin mana "An uair seo beidh mé ag vótáil".

Ghlac foireann na n-institiúidí Eorpacha, ar a raibh 1 373 reathaí, páirt sa rás don 18ú bliain as a chéile agus bhí an mana "Running for Europe" á chaitheamh go bródúil acu ar a ngeansaithe. Ba é Rí Philippe a scaoil an chéad urchar tosaithe i bpáirc Cinquantenaire agus ba iad Isabel Caño, Leas-Uachtarán de chuid CESE, Maroš Šefčovič, Leas-Uachtarán de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, agus Jaume Duch Guillot, Ard-Stiúrthóir na Cumarsáide i bParlaimint na hEorpa, a scaoil na hurchair eile. Bhí an t-am is fearr i rás na mban ag Alexandra Tondeur (1:13:04) agus i rás na bhfear ag Valentin Poncelet (1:00:34). Ba mhaith le foireann CESE info comhghairdeas a dhéanamh lenár gcomhghleacaithe sa Choiste a rith trí shráideanna na príomhchathrach agus a shroich an ceann scríbe. Ina measc bhí Eleonora di Nicolantonio, Karin Füssl, Jakob Andersen, Johannes Kind, Joaquin Calvo Basarán agus go leor leor eile. Go maire sibh uile!
Ghabh an Leas-Uachtarán, Isabel Caño, buíochas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, leis na reathaithe go léir a ghlac páirt sa rás agus bhí an méid seo le rá aici leo: "B'ócáid lúcháireach shuáilceach a bhí ann ina raibh an comhpháirteachas, an comhdhíocas agus, go háirithe, an chomhbhá le sonrú lena linn". Beidh an chéad rás 20 ciliméadar eile ar siúl an 31 Bealtaine 2020.(ehp)