Níor cheart cearta agus saoránacht AE a bheith ar díol

Le blianta beaga anuas, tar éis na géarchéime airgeadais, tá scéimeanna um shaoránacht agus cónaitheacht infheisteora curtha ar bun ag roinnt Ballstát d’fhonn infheistíocht a mhealladh agus a n-ioncam a mhéadú. De réir tuairime a ghlac CESE ag an seisiún iomlánach a bhí aige i mí Dheireadh Fómhair, tá rioscaí tromchúiseacha ag baint leis an gcleachtas sin agus ba cheart cosc a chur air sna Ballstáit uile.

Tá scéimeanna i bhfeidhm ag roinnt Ballstát a cheadaíonn rochtain mhear ar shaoránacht nó ar chónaitheacht AE do shaoránaigh nach de chuid an Aontais iad mar mhalairt ar infheistíocht shuntasach sa Bhallstát lena mbaineann. “Pasanna órga” nó “víosaí órga” a thugtar air sin. Sa tuairim uaidh maidir le Scéimeanna um Shaoránacht agus Cónaitheacht d'Infheisteoirí san Aontas Eorpach, caitheann CESE amhras ar na cleachtais sin agus molann sé go mór do na Ballstáit deireadh a chur leis na scéimeanna sin de réir a chéile nó cúis réasúnta a thabhairt mura ndéanfaidh siad amhlaidh.

Sa tuairim ó CESE, tacaíonn sé le tuarascáil a d’fhoilsigh seirbhís taighde Pharlaimint na hEorpa le déanaí, ina n-éilítear go gcuirfí deireadh a luaithe is féidir le gach scéim atá i bhfeidhm faoi láthair Ina theannta sin, tugtar le fios i dtuarascáil a d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach go bhfuil rioscaí ag baint leis na scéimeanna sin ó thaobh slándála, sciúradh airgid, imghabháil cánach agus seachaint rialacha de chuid an Aontais de.

Chuir Jean-Marc Roirant, rapóirtéir na tuairime atá idir chaibidil anseo, i bhfios nach gcomhlíonann na scéimeanna sin i gcónaí na cearta bunúsacha atá ina gcrann taca don chomhar Eorpach agus leag sé béim ar an ngá atá ann deireadh a chur leis na scéimeanna sin ar fud an Aontais Eorpaigh. Dúirt sé gur díol imní do CESE go bhfuil cearta agus saoránacht AE á gcur chun cinn mar tháirge atá ar díol. (dgf)