Eachtra 1 – Céard faoi thalamh an domhain a tharla don smacht reachta?

Titel 1

Sraith podchraoltaí nua is ea Dearcadh na Cosmhuintire a lainseáil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Déantar iniúchadh ann ar na hábhair chonspóideacha atá i mbéal an tslua, is cosúil, ach ó thaobh na sochaí sibhialta de, agus tugtar fianaise ann ó gheallsealbhóirí ar an láthair agus cuntais ó chomhaltaí CESE a dhéanann ionadaíocht ar a leasanna sa Bhruiséil.

Eachtra 1 – Céard faoi thalamh an domhain a tharla don smacht reachta?

Titel 1

Srai...Read more

Eachtra 1 – Céard faoi thalamh an domhain a tharla don smacht reachta?

Titel 1

Sraith podchraoltaí nua is ea Dearcadh na Cosmhuintire a lainseáil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Déantar iniúchadh ann ar na hábhair chonspóideacha atá i mbéal an tslua, is cosúil, ach ó thaobh na sochaí sibhialta de, agus tugtar fianaise ann ó gheallsealbhóirí ar an láthair agus cuntais ó chomhaltaí CESE a dhéanann ionadaíocht ar a leasanna sa Bhruiséil.

Céard faoi thalamh an domhain a tharla don smacht reachta? In eachtra 1 feictear José Antonio Moreno Díaz comhaltaí Spáinneach ó CESE, a mhíníonn a bhfuil á dhéanamh ag Grúpa CESE um Chearta Bunúsacha agus an Smacht Reachta chun an tAontas Eorpach a chosaint ar na hionsaithe méadaitheacha ar a chroíluachanna, amhail na samplaí a thugann na haoichainteoirí eile ar an bpodchraoladh – Jolanta Kurska ó fhondúireacht Geremeck na Polainne agus Wojciech Przybylski, príomheagarthóir Visegrad Insight i Vársá. (ll)

 

Read less