Ní féidir gan a bheith ag déanamh imní faoin athrú aeráide agus, dá chomhartha sin, tá daoine óga fud fad na cruinne á ngríosú féin agus ag teacht le chéile chun an pláinéad a shábháil. Tá Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ag glacadh páirt sa ghluaiseacht seo trína iarraidh ar rannpháirtithe óga an tSeisiúin Iomlánaigh don Óige a eagraíonn sé gach bliain, is é sin 'Leatsa an Eoraip, Abair Leat!', a gcuid moltaí maidir leis an mbealach is fearr chun an domhan a chosaint a thabhairt.

Tabharfar cuireadh do 33 scoil ó 28 mBallstát an Aontais Eorpaigh teacht chun na Bruiséile ar an 19 agus 20 Márta 2020 chun páirt a ghlacadh in aithris a dhéanfar ar chomhdháil idirnáisiúnta na bpáirtithe (COP).

Sa tslí seo, beidh deis ag an gCoiste tuairimí na ndaltaí a chloisteáil maidir leis na bealaí ar féidir dul i ngleic le géarchéim an athraithe aeráide atá ann faoi láthair. Cuirfear na moltaí a bheidh mar thoradh ar na cainteanna sin faoi bhráid lucht déanta beartais comhshaoil ar fud an domhain agus pléifear iad le linn comhdhálacha fud fad na hEorpa i rith na bliana. Le linn an imeachta YEYS, cuirfear na daltaí i dteagmháil le heagraíochtaí idirnáisiúnta don óige chomh maith a chabhróidh leo bearta praiticiúla a dhéanamh dá gcuid moltaí agus iad féin a chur in iúl.

Tá cur síos ar an imeacht agus tuilleadh sonraí faoi le fáil ar ár suíomh gréasáin.

Is é an 18 Samhain 2019 an spriocdháta le haghaidh iarratas.(ch)