D'fhreastail an tOmbudsman Eorpach, Emily O'Reilly, ar an seisiún iomlánach a bhí ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa i mí Mheán Fómhair; lena linn sin, rinne sí machnamh ar an méid atá déanta aici le linn a téarma oifige agus thug sí léargas ar na dúshláin atá os comhair an chórais riaracháin phoiblí Eorpaigh agus ar an gcaoi ar cheart dul i ngleic leo. Chuir Luca Jahier, Uachtarán Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, béim ar an ngá atá le hinstitiúidí AE atá dírithe ar an duine féin.

Thug Emily O'Reilly le fios go raibh an comhoibriú idir na hinstitiúidí ríthábhachtach chun rudaí a athrú i gcás ina gcaithfeadh na hinstitiúidí Eorpacha aghaidh a thabhairt ar shaincheist íogair. "Nuair a bhíonn saincheist dheacair agus íogair i dtreis, is é comhoibriú agus comhghuaillíocht na rannpháirtithe go léir, ó na hinstitiúidí go dtí na Ballstáit, a chuidíonn lena athrú i gcónaí," a dúirt sí. "Ní thugaimid aon athrú faoi deara go dtí go méadaíonn an brú go dtí leibhéal áirithe, mar sin é an t-am a chuirtear an cheist go hard ar chlár oibre na n-institiúidí."

Chuir an tUasal Jahier i gcuimhne dúinn gur institiúid den Aontas Eorpach é an Coiste atá dírithe ar na saoránaigh Eorpacha agus mhol sé ról an Ombudsman Eorpaigh agus an obair atá déanta aici maidir leis seo.

"Ní mór dúinn a choinneáil i gcuimhne go bhfuil 350 comhalta i gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa a bhíonn seasta i dteagmháil le daoine ar an láthair," ar sé. "Tá córas rialachais ag teastáil uainn a thugann tús áite don duine féin agus creidimid go bhfuil ról lárnach ag an Ombudsman Eorpach ó thaobh cúnamh a thabhairt do na hinstitiúidí Eorpacha iad féin a chur in oiriúint don athrú seo. Ghlac sibh roinnt beart sa treo seo cheana féin agus cloíonn an Coiste go docht le bhur gcuid moltaí agus leanfaidh sé ar aghaidh á dhéanamh sin amach anseo." (mp)