Tá CESE ag iarraidh go ndéanfar gníomhaíocht ar an leibhéal Eorpach chun a chinntiú go bhforbrófar an teicneolaíocht blocshlabhra ar bhonn rannpháirteach

Tá an teicneolaíocht blocshlabhra agus an teicneolaíocht mórleabhar dáilte, a bhain le criptea-airgeadraí ar dtús, fíor-ilfheidhmeach i ndáiríre agus is féidir úsáid fhóinteach a bhaint astu sa gheilleagar sóisialta. Os a choinne sin, tá sé tábhachtach iad a rialáil go cuí agus iad a úsáid i gcaoi is go rachaidh siad chun tairbhe do gach duine, ionas gur féidir le gach duine a bheith rannpháirteach, arsa CESE i dtuarascáil a d’eisigh sé ag seisiún iomlánach mhí Iúil.

Tá liosta fada d'fheidhmeanna féideartha tarraingthe suas ag CESE don teicneolaíocht blocshlabhra agus don teicneolaíocht mórleabhar dáilte, a d’fhéadfadh a bheith go mór chun leas fhiontair an gheilleagair shóisialta. Ar na húsáidí sin áirítear rianú a dhéanamh ar thabhartais agus ar thiomsú airgid, rialachas eagraíochtaí an gheilleagair shóisialta a fheabhsú, gníomhaíochtaí a fhíordheimhniú, scileanna a dheimhniú, cearta maoine intleachtúla agus cearta cóipchirt a dhéanamh níos soiléire agus níos daingne, córais shlána teilileighis agus ríomhchúraim a sholáthar agus táirgí talmhaíochta a dhéanamh iomlán inrianaithe agus inaitheanta.

Mar sin féin, fágann deiseanna ollmhóra na dteicneolaíochtaí digiteacha nua, mar aon leis an infheistíocht nach beag a bheidh ag teastáil, go mbeidh an teicneolaíocht blocshlabhra gan chosaint ar riosca comhchruinnithe sonraí agus go bhféadfaí amhantraíocht a dhéanamh ar líonraí teicneolaíocha, a dúirt CESE mar rabhadh.

Tá sé tábhachtach go mbeidh bearta poiblí ann chun tacú le forbairt na dteicneolaíochtaí seo ar bhealach rannpháirteach inrochtana agus is den riachtanas é go nglacfaidh an tsochaí shibhialta páirt inti.

Luíonn sé le ciall go mbeidh rialúchán AE ann toisc go n-úsáidtear slabhraí ar féidir iad a chruthú beag beann ar theorainneacha náisiúnta leis an teicneolaíocht seo. Fágann na hinfheistíochtaí móra atá ag teastáil go mbeidh gá le gníomhaíocht chomhordaithe, struchtúrtha ar an leibhéal Eorpach.

Léigh tuairim ó CESE dar teideal An teicneolaíocht blocshlabhra agus an teicneolaíocht mórleabhar dáilte mar bhonneagar den scoth don gheilleagar sóisialta (dm)