Ráiteas ó Ghrúpa na nOibrithe maidir le coir a dhéanamh den dlúthpháirtíocht

le Grúpa na nOibrithe in CESE

I bhfianaise na géarchéime daonnúla i limistéar na Meánmhara, a ngabhann easpa urraime do phrionsabail agus luachanna AE mar shaintréith léi, géarchéim atá ag dul in olcas le cúpla seachtain anuas, tá Grúpa na nOibrithe ag áitiú

  • NACH BHFUIL an dlúthpháirtíocht ina coir agus nach mbeidh riamh
  • i gcomhthéacs na moráltachta agus an dlí idirnáisiúnta is oibleagáid dhaonna fhíorthábhachtach é beatha daoine a shábháil
  • níor cheart riamh coir a dhéanamh de ghníomhaíocht dhaonnúil ná de ghníomhaíocht neamhleithleach de chuid na sochaí sibhialta
  • níor cheart leas a bhaint as an inimirce mar uirlis pholaitiúil.

Tá Grúpa na nOibrithe ag athdhearbhú go dtacaíonn sé go hiomlán leis na heagraíochtaí, na fir agus na mná uile sin atá i mbun gnímh chun beatha daoine a shábháil agus go gcuireann sé a dhlúthpháirtíocht leo in iúl freisin. (prp)