Chuaigh an grúpa "Éagsúlacht Eoraip" go Heilsincí d’fhonn plé a dhéanamh ar an bhfás inbhuanaithe agus conas borradh a chur faoin iomaíochas san Aontas Eorpach

leis an nGrúpa "Éagsúlacht Eoraip" in CESE

Déanfaidh an Grúpa "Éagsúlacht Eoraip" cruinniú urghnách a reáchtáil in Heilsincí an 16 agus 17 Meán Fómhair. I gcomhréir le tosaíochtaí Uachtaránacht na Fionlainne ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh, "Eoraip Inbhuanaithe — Todhchaí Inbhuanaithe", tá sé beartaithe ag an ngrúpa seo againn díriú ar thrí cholún a éascaíonn an fás inbhuanaithe agus a chuireann le hiomaíochas an Aontais Eorpaigh dá réir sin: an bithgheilleagar agus Eoraip a bheith neodrach ó thaobh na haeráide, an digiteáil agus an bonneagar.

Beidh an chéad lá den chruinniú ar siúl in Ainnéacs na Parlaiminte agus é dírithe ar chomhdháil dar téama "Borradh a chur faoi iomaíochas AE — trí cholún le haghaidh fás inbhuanaithe". Is é príomhchuspóir na comhdhála seo ná scrúdú agus plé a dhéanamh ar na dúshláin, deiseanna, iarmhairtí, dea-chleachtais agus bealaí chun iomaíochas an Aontais Eorpaigh a mhéadú. Cuirfear tús leis an seisiún le príomhóráidí ó oifigigh, ionadaithe ó rialtas na Fionlainne agus ionadaithe ó Pharlaimint na Fionlainne, chomh maith le hionadaithe ó na heagraíochtaí a bhfuil an Grúpa seo againn (Grúpa III) cleamhnaithe leo.

An lá dár gcionn beidh turas staidéir ar siúl go dtí ionaid tuaithe in aice le Heilsincí, a bhfuil baint acu le bainistiú inbhuanaithe ar fhoraoisí agus le cúrsaí lóistíochta san earnáil foraoiseachta. (ih)