Ar thionscnamh Antonello Pezzini, comhalta de chuid CESE, reáchtáil an Coiste cruinniú le toscaireacht d’ionadaithe ó chomhlachtaí rialála as Daon-Phoblacht na Síne an 9 Iúil 2019.

Chuir Gianluca Brunetti, Ardrúnaí CESE, tús leis an gcruinniú arbh é ab aidhm dó plé a dhéanamh ar a bhfuil i ndán don chaidreamh idir an tAontas agus an tSín ó thaobh chaighdeánú an chomhair theicniúil i ndáil le sábháilteacht ardaitheoirí agus staighrí beo. "Is den mhórthábhacht an caidreamh idir an Eoraip agus an tSín a neartú i réimse atá thar a bheith íogair, ní hamháin don earnáil thionsclaíoch seo ach ar mhaithe leis an tionsclaíocht i gcoitinne," arsa Antonello Pezzini.

De thoradh na cuairte ar CESE, síníodh den chéad uair riamh comhaontú lena gcuirfí comhghrúpa oibre idir an tAontas Eorpach agus an tSín ar bun. Síníodh an comhaontú sin sa Bhruiséil ag ceanncheathrú an Choiste Eorpaigh um Chaighdeánú. Tá sé beartaithe an chéad chruinniú den chomhghrúpa oibre a reáchtáil sa tSín i mí Dheireadh Fómhair 2019. (mp)