Ghlac Arno Metzler, cathaoirleach an Ghrúpa "Éagsúlacht Eoraip", páirt i gComhthionól Ginearálta Aontas Náisiúnta na Fraince um Chomhlachais Teaghlaigh (UNAF)

leis an nGrúpa "Éagsúlacht Eoraip" in CESE

An 22 agus 23 Meitheamh, reáchtáil Aontas Náisiúnta na Fraince um Chomhlachais Teaghlaigh (UNAF) a Chomhthionól Ginearálta i gcathair Reims. Thug Christiane Basset Uasal, leas-chathaoirleach UNAF agus comhalta de Ghrúpa III, cuireadh don Uasal Metzler a bheith i láthair ag an ócáid. Ba é an príomhthéama a pléadh ná an daonlathas rannpháirteach agus ról na gcomhlachtaí idirmheánacha.

Labhair Arno Metzler thar ceann an Ghrúpa "Éagsúlacht Eoraip" leis an gComhthionól faoin gcaoi a n-éisteann an Eoraip leis an tsochaí shibhialta eagraithe. Ina óráid faoin mbeartas teaghlaigh, d’fhógair sé go reáchtálfadh an grúpa "Éagsúlacht Eoraip" comhdháil maidir le hEiseamláirí Nua do Shochaithe san Eoraip an 12 Samhain 2019.

"Ní fheadar cén fáth nach bhfuil cur chuige bunaithe ar bheartas teaghlaigh againn ar leibhéal an Aontais Eorpaigh. Ní mór an bhearna seo a dhúnadh, toisc gur eilimintí tábhachtacha d’oidhreacht chultúrtha na hEorpa atá sa teaghlach: is é an ceangal a choimeádann an tsochaí shibhialta agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta le chéile", arsa an tUasal Metzler. Dúirt sé freisin go molfadh sé do Ghrúpa III "gníomhú as a stuaim féin ar an leibhéal Eorpach chun gach duine atá rannpháirteach a thabhairt i gceann a chéile, rud a d’fhágfadh go bhféadfadh teaghlaigh teacht slán san Eoraip agus cosaint a fháil".

Chuir an 600 rannpháirtí fáilte ó chroí roimh an gcoincheap Parlaimint Eorpach na dTeaghlach a bhunú – ag leanúint shampla Pharlaimint Eorpach na Tuaithe a bhunaigh Staffan Nilsson. Gheall Uachtarán Aontas Náisiúnta na Fraince um Chomhlachais Teaghlaigh go ndéanfadh UNAF Parlaimint Eorpach na dTeaghlach a fhorbairt agus tacaíocht a thabhairt di mar aon le líonraí Eorpacha eile um theaghlaigh a spreagadh chun déanamh amhlaidh. (jh)