Rinne Grúpa na nOibrithe in CESE plé sa Rómáin faoin bhfostaíocht, faoin gcóineasú agus faoi chearta sóisialta

le Grúpa na nOibrithe in CESE

Thionóil Grúpa na nOibrithe cruinniú urghnách i mBúcairist na Rómáine an 25 Meitheamh a bhí dírithe ar chearta saothair agus ar chóineasú sóisialta, nó i bhfocail eile ar Eoraip na luachanna coiteanna. Rinne Oliver Röpke, cathaoirleach Ghrúpa na nOibrithe, comhghairdeas le hUachtaránacht na Rómáine faoi éachtaí áirithe a rinneadh faoina coimirce a bhí fíorthábhachtach i dtaca le feabhas a chur ar shaol oibrithe, mar shampla bunú an Údaráis Eorpaigh Saothair agus na treoracha maidir le cothromaíocht oibre is saoil agus dálaí oibre intuartha.

Bhí an plé dírithe ar na príomhdhúshláin a bhaineann le soghluaisteacht an lucht saothair, fostaíocht agus cóineasú na gceart sóisialta san Aontas Eorpach. Leag Marius-Constantin Budăi, Aire Saothair agus Ceartais Shóisialta na Rómáine, béim ar an ngá a bhí le cóineasú eacnamaíoch agus go mór mór ar an ngá a bhí ann an bhearna phá idir tíortha in iarthar agus in oirthear na hEorpa a laghdú.

Thagair roinnt cainteoirí do Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta as a leanfadh cóineasú aníos, b’fhéidir, dá gcuirfí i bhfeidhm i gceart é. Leag ceannairí na gcúig Chónaidhm Ceardchumann sa Rómáin béim ar na dúshláin fostaíochta agus shóisialta sa tír, go háirithe na leibhéil arda bochtaineachta, an pá íseal, fadhbanna a bhaineann le cómhargáil agus le hidirphlé sóisialta, agus na leibhéil arda eisimirce.

D’ainneoin go gcuidíonn soghluaisteacht an lucht saothair leis an bhfás eacnamaíoch agus le bearnaí scileanna san Aontas Eorpach a líonadh, dúirt an cúigear ceannairí go ndéanann sí, ar a shon sin, díobháil an-mhór do na tíortha dúchais, mar a tharla sa Rómáin, áit a ndeachaigh trí mhilliún duine ar eisimirce agus iad sa tóir ar shaol níos fearr thar lear. (mg)

Tuilleadh eolais anseo