Tús ("Grand Départ") Tour de France 2019 - imeachtaí á reáchtáil ag CESE faoin iompar glan

Chun tús ("Grand Départ") Tour de France 2019 a cheiliúradh reáchtáil CESE cur i láthair an 3 Iúil faoi leabhar ar Gino Bartali, duine de churaidh rothaíochta na hIodáile agus laoch le linn an Dara Cogadh Domhanda, i gcomhar leis an iriseoir Alberto Toscano,arb é údar an leabhair é. Ina theannta sin, eagraíodh plé faoin iompar glan mar chuid den ócáid.

I dtaca le Gino Bartoli, duine de churaidh rothaíochta na hIodáile agus fear a bhuaigh an Giro d'Italia trí huaire agus an Tour de France faoi dhó, is éard a deireadh sé i gcónaí: "Ní foláir duit an mhaith a dhéanamh ach bí cinnte é a choinneáil ina rún". Déantar cur síos ar a scéal féin sa leabhar "Gino Bartali: una bici contro il fascismo" a scríobh Alberto Toscano agus a foilsíodh faoin teideal Béarla A bike against Nazi barbarism, the incredible destiny of the champion Gino Bartali. Cuireadh an leabhar i láthair in CESE an 3 Iúil 2019.

Chuir Gino Bartali i gcoinne réimeas Mussolini agus d’éirigh leis na céadta Giúdach san Iodáil a shábháil ar an mbás le linn bhlianta an Uileloiscthe. Ghníomhaigh sé mar chúiréir agus doiciméid rúnda á n-iompar aige ar a rothar i ngan fhios ar feadh na mílte ciliméadar. Ligeadh sé air gur babhtaí fada traenála a bhí ar siúl aige le linn na dturas seo, toisc go raibh teist air babhtaí fada traenála mar sin a dhéanamh. Laoch discréideach a bhí ann nár labhair riamh ar a ndearna sé le linn an chogaidh, fiú amháin nuair a bhí an Dara Cogadh Domhanda thart.

Ina theannta sin, d’eagraigh CESE díospóireacht faoin iompar glan mar chuid den ócáid agus bhí na daoine seo a leanas, i measc cainteoirí eile, páirteach inti: Luca Jahier, Uachtarán CESE, Pierre Jean Coulon, cathaoirleach ar Rannóg TEN in CESE agus Philippe Close, méara bhardas na Bruiséile. Is é an aidhm a bhí leis an ócáid urraim a thabhairt don spórt agus do mhodhanna iompair nach bhfuil díobhálach don chomhshaol, agus anuas air sin urraim a thabhairt do luachanna daonna. (mp)