Ba cheart seirbhísí riachtanacha a chur ar fáil do gach duine

Ar cheann de na hábhair a pléadh i seisiún iomlánach mhí an Mheithimh bhí an gá le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme ar shlí níos fearr agus seirbhísí fíor-riachtanacha a chur chun cinn. Ghlac na comhaltaí tuairim féintionscnaimh a d'ullmhaigh Raymond Hencks agus Krzysztof Balon ar an ábhar seo.

Tá CESE go mór den tuairim nach mór do gach duine a bheith i dteideal seirbhísí fíor-riachtanacha amhail uisce, fuinneamh agus iompar, agus gur den tábhacht na seirbhísí sin don cheartas sóisialta.

Thug an rapóirtéir Raymond Hencks le fios nach leor mar a dhéantar roinnt de na seirbhísí sin a rialáil ná a chur chun feidhme sna Ballstáit. “Táimid ag iarraidh na seirbhísí fíor-riachtanacha a chur ar fáil do gach duine”, a dúirt sé, ach, ina theannta sin, mhínigh sé nach leor sin. “Beidh gá an coincheap "seirbhísí fíor-riachtanacha" a shoiléiriú freisin agus bearta nithiúla a dhéanamh chun an cliseadh atá á dhéanamh a throid agus dea-fheidhmiú na seirbhísí sin a ráthú, de réir riachtanais na n-úsáideoirí."

Tá CESE an-sásta, dá bhrí sin, go n-athdhearbhaítear an ceart ar sheirbhísí fíor-riachtanacha le prionsabal 20 den Cholún Sóisialta. Bhí an comhrapóirtéir, Krzysztof Balon, den tuairim chéanna: "Is cuid ríthábhachtach den cheartas sóisialta iad na seirbhísí fíor-riachtanacha sin agus is é an bunús atá leo prionsabal na córa comhionainne d’úsáideoirí, rud a chuireann cosc ar aon chineál idirdhealaithe nó eisiaimh, agus an prionsabal um rochtain uilíoch ar sheirbhísí a bhfuil leibhéal ard inacmhainneachta agus cáilíochta ag baint leo". (mp)