Tá CESE ag moladh do cheannairí an Aontais ról idirnáisiúnta an euro a neartú

I dtuairim a glacadh le déanaí, d’iarr CESE ar cheannairí an Aontais dlús a chur lena n-iarrachtaí ról idirnáisiúnta an euro a neartú. D’áitigh CESE go gcuideodh euro láidir le folláine shaoránaigh agus ghnólachtaí an Aontais, go dtacódh sé le comhluachanna agus go gcuirfí comhleasanna chun cinn dá bharr.

Tá sé ag maíomh freisin go bhfágfadh tuilleadh beart chun feabhas a chur ar an bhfás eacnamaíoch agus ar an athléimneacht eacnamaíoch, agus ar acmhainní coigeartaithe na ngeilleagar sa limistéar euro go mbeadh ról idirnáisiúnta níos láidre ag an euro ar deireadh. Sa tuairim ó CESE leagtar amach moltaí a théann níos faide ná tograí an Choimisiúin Eorpaigh.

Ba cheart feabhsuithe ó thaobh comhtháthú sóisialta, cóineasú eacnamaíoch, an iomaíochais agus na nuálaíochta de a bheith mar bhonn le geilleagar an limistéir euro a dhéanamh níos láidre agus crann taca ceart don airgeadra comhchoiteann a dhéanamh de. Ní mór éagsúlachtaí ó Bhallstát go Ballstát a laghdú, toisc go gcuireann a leithéidí srian ar fheidhmíocht eacnamaíoch an Aontais.

Ina theannta sin, tá CESE ag éileamh cur chuige níos aontaithe maidir le taidhleoireacht idirnáisiúnta agus seasamh níos réamhghníomhaí chun comhleasanna a chur chun cinn. D’fhéadfadh sé go mbeadh níos mó deiseanna trádála ann dá thoradh sin.

Is ardtosaíocht é do CESE freisin comhlánú an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta agus an Aontais Baincéireachta. Sa réimse seo, tá an Coiste ag moladh roghanna a fhiosrú maidir le breis sócmhainní leachtacha agus sócmhainní euro níos sábháilte a chruthú. D’fhéadfaidís sin cur in aghaidh na hilroinnte i margadh bannaí flaithiúnais an limistéir euro, rud a dhéanann dochar do mhuinín an mhargaidh as an airgeadra aonair.

Tuilleadh eolais faoi mholtaí CESE chun feabhas a chur ar úsáid idirnáisiúnta an euro agus faoi na buntáistí uile a thabharfadh sé do shaoránaigh agus gnólachtaí an Aontais. (jk)