Beidh an taispeántas ar siúl go luath i gComhairle an Aontais Eorpaigh

poster EU speaks your language

Beidh an taispeántas Labhraíonn an tAontas Eorpach do theanga! ar siúl go luath i bhfoirgneamh Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Is in CESE ba thúisce a cuireadh ar taispeáint é i mí Mheán Fómhair 2018 chun comóradh a dhéanamh ar an gcéad Rialachán lena gcumhdaítear an t-ilteangachas san Aontas Eorpach.

Chuir CESE an taispeántas Labhraíonn an tAontas Eorpach do theanga! i dtoll a chéile agus seoladh é i mí Mheán Fómhair 2018 chun ceiliúradh a dhéanamh ar Rialachán 1/1958 a tháinig i bhfeidhm 60 bliain roimhe sin.

Seo an cúigiú huair a mbeidh á chur ar taispeáint. Beartaíodh ó thús gur taispeántas ar camchuairt a bheadh ann agus cuirtear i láthair sa taispeántas an ról mórthábhachtach atá ag an aistriúchán chun spriocanna bunriachtanacha na héagsúlachta, na ndeiseanna comhionanna agus na dlisteanachta daonlathaí a chosaint. Taispeántas in ómós do nádúr ilteangach na hEorpa atá ann agus bhí comhsheirbhísí aistriúcháin an dá Choiste rannpháirteach san obair. Tugann an taispeántas siar san aimsir sinn go dtí 1958 d’fhonn béim a leagan ar thábhacht stairiúil Rialachán 1/58; os a choinne sin, cuirtear ábhar an taispeántais i láthair ar dhóigh nua-aimseartha.

Labhraíonn an tAontas Eorpach do theanga!, Comhairle an Aontais Eorpaigh (Leabharlann na dTeangacha, foirgneamh LEX), idir an 5 Meitheamh agus an 31 Deireadh Fómhair. (cc)