A rinne an Grúpa "Éagsúlacht Eoraip" de chuid CESE

Cuireadh i láthair na príomhghnéithe den achoimre feidhmiúcháin ar an staidéar ‘An Óige agus an AE — Dearcthaí, Eolas agus Ionchais’ i seomra preasa an Choimisiúin Eorpaigh i bhfoirgneamh Charlemagne ar an 15 Bealtaine.  

Is éard is aidhm don taighde seo comparáid a dhéanamh idir dearcthaí daoine óga atá ag freastal ar cheann de na Scoileanna Eorpacha sa Bhruiséil agus iad siúd atá ag freastal ar cheann de na scoileanna atá faoi réir an chórais oideachais náisiúnta sa Fhrainc, sa Ghearmáin, san Iodáil, sa tSualainn nó sa Rómáin. Cén t-eolas atá ag na daoine óga sin ar an Aontas Eorpach agus cén áit ar fhoghlaim siad é? Cad a cheapann siad faoin Aontas Eorpach agus cén chaoi a gceapann siad gur féidir leis an Aontas dul i bhfeidhm ar a saol? An bhfuil difríochtaí suntasacha ann ó Bhallstát go chéile agus an bhfuil dearcthaí éagsúla ag na daltaí atá ag freastal ar cheann de na scoileanna Eorpacha?

Ag trácht dó ar an taighde, dúirt Arno Metzler, cathaoirleach an Ghrúpa "Éagsúlacht Eoraip" de chuid CESE, an méid seo a leanas: ‘Caithfear saoránacht Eorpach nua a chruthú mar bhealach chun daoine a mhealladh agus chun cur lena saol. Ba cheart dúinn uirlisí oideachais nua maidir leis an Aontas Eorpach a fhorbairt, mar shampla, trí ardán foghlama Eorpach a fhorbairt nó trí ábhar ar leith a thabhairt isteach sna scoileanna chun míniú a thabhairt ar an obair a dhéanann institiúidí an Aontais ar bhonn laethúil. Is mian linn an pobal Eorpach a dhéanamh níos gníomhaí. Ba cheart d'eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus do na saoránaigh féin smaointe agus aidhmeanna na hEorpa a chur in iúl. Ní mór dúinn leas a bhaint as na glúine óga agus éisteacht leo ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach araon.’ (ih)