Chuir Dilyana Slavova barúlacha CESE i láthair ag Cruinniú Airí Eachtracha Chomhpháirtíocht an Oirthir

D'fhreastail Dilyana Slavova, cathaoirleach na Rannóige um Chaidreamh Seachtrach, ar Chruinniú Airí Eachtracha Chomhpháirtíocht an Oirthir, a reáchtáil Comhairle an Aontais Eorpaigh an 13 Bealtaine chun cuimhneachán deich mbliana Chomhpháirtíocht an Oirthir a chomóradh.

Dúirt Dilyana Slavova go raibh tíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir (an Úcráin, an tSeoirsia, an Mholdóiv, an Airméin, an Asarbaiseáin agus an Bhealarúis) i gcónaí chun tosaigh ar an gclár oibre um chaidreamh seachtrach atá ag CESE agus lean sí uirthi á rá "go raibh teagmhálacha níos fearr agus níos forbartha ag an gCoiste le heagraíochtaí sochaí sibhialta sna tíortha sin anois seachas mar a bhíodh".

Chuir Dilyana Slavana in iúl freisin "go raibh toradh ag teacht" ar na sásraí monatóireachta comhpháirteacha a bunaíodh leis na tíortha sin in ainneoin ábhair imní a bheith ann i gcónaí i dtaca leis an spás don tsochaí shibhialta, an urraim don smacht reachta agus an tsaoirse cainte a bheith ag dul ar ar gcúl. (dgf)