EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 72
Mí Iúil 2022

In this issue:

 • The EESC kicks off Civil Society Prize 2022 focusing on two themes: Youth and Ukraine
 • Europe's key industries urge EESC to maximise its role in policy-making
 • Conference on the Future of Europe: follow-up is now critical
 • EESC voices unconditional support for Ukraine joining the EU
Mí an Mheithimh 2022
 • War in Ukraine poses major challenge to EU cohesion policy, EESC cautions
 • Europe must strongly combat the spread of hate speech and hate crime
 • The youth of the Western Balkans need tangible policies for their future
 • The EESC calls for more concrete action to support and protect independent Belarusian journalists
Mí na Bealtaine 2022

In this issue:

 • The EESC discusses the priorities of the Czech EU presidency and the right energy mix for Europe's future
 • EESC calls for consistent and tough sanctions on employers of illegally staying migrants
 • Antisemitism is a test of the European idea
 • EESC's Consultative Commission on Industrial Change to celebrate its 20th anniversary
Mí Aibreáin 2022
 • Tá CESE ag seasamh i ndlúthpháirtíocht leis an Úcráin
 • A mbarúil curtha in iúl ag comhaltaí CESE
 • David Stulík: Rabharta dlúthpháirtíochta agus tacaíochta don Úcráin nach bhfacthas a leithéid riamh cheana
 • Tetyana Ogarkova: An cogadh deiridh ag Vladimir Putin

 

Mí an Mhárta 2022
 • Ní bheidh an Eoraip slán go dtí go mbeidh an Úcráin slán sábháilte
 • I bhfianaise an ionsaithe atá ar siúl i gcoinne na hÚcráine, is léir gur gá tionscadal an Aontais a neartú a thuilleadh
 • Beartas tionsclaíoch: ní mór an inbhuanaitheacht a bheith fite fuaite leis an iomaíochas agus le neamhspleáchas straitéiseach
 • Ní mór dúinn siúl le chéile ar an mbóthar fada seo i dtreo chomhionannas inscne
Mí Feabhra 2022

San eagrán seo:

 • Le linn Bhliain Eorpach na hÓige 2022, ba cheart dúinn a áirithiú go mbainfear amach torthaí nithiúla agus marthanacha do gach Eorpach óg
 • Tacaíocht tugtha ag CESE do thosaíochtaí Uachtaránacht na Fraince ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh
 • Tá sé ríthábhachtach cúram leordhóthanach, inbhuanaithe agus inrochtana ar ardchaighdeán a chur ar fáil do dhaoine scothaosta
 • CESE: Ní mór do CESE a bheith níos déine maidir le sáruithe ar an smacht reachta

 

Mí Feabhra 2022
 • Is é an comhlachas Beilgeach ‘Grootouders voor het Klimaat’ (Seantuismitheoirí ar son na hAeráide) a bhuaigh Duais Sochaí Sibhialta CESE 2021 as a chuid oibre ar son na haeráide
 • Firicí fánacha Fíricí spéisiúla faoi bhuaiteoirí Dhuais Sochaí Sibhialta CESE 2021
 • Ó bhéal na mbuaiteoirí: agallaimh leis na buaiteoirí go léir
Mí Eanáir 2022

San eagrán seo:

 • I gcomhrac an Aontais Eorpaigh i gcoinne na bréagaisnéise ní mór díriú ar lucht a scaipthe chomh maith leis na cearta bunúsacha a chosaint
 • Rath á bhaint as an téarnamh: tá béim leagtha ag CESE ar ról lárnach na sochaí sibhialta eagraithe
 • Bliain Eorpach na hÓige 2022: Dírímis ar na torthaí seachas ar an bpoiblíocht
 • Iarrtha ag CESE go mbeadh an Coimisiún Eorpach níos uaillmhianaí sna hiarrachtaí chun geilleagar agus airgeadas an Aontais a stiúradh i dtreo na hinbhuanaitheachta
Mí na Nollag 2021

San eagrán seo:

 • Matthew Caruana Galizia: Déanaim iarracht a chinntiú nach bás in aisce é bás mo mháthar
 • Sophia Wiegand: Cé gur ábhar díomá é COP26 do dhaoine óga, níl a ndóchas caillte acu
 • Ní mór aghaidh a thabhairt ar sháruithe ar shaoirsí agus ar chearta limistéar Schengen
 • Meath an smachta reachta ar fud an Aontais a leigheas trí bhíthin na sochaí sibhialta
 • 5G – Tá CESE ag áitiú ar an gCoimisiún measúnú breise a dhéanamh ar thionchar theicneolaíocht 5G ar shláinte an duine agus ar an gcomhshaol
Mí Dheireadh Fómhair 2021

San eagrán seo:

 • Dar leis an gCoimisinéir Elisa Ferreira agus le hUachtarán CESE, Christa Schweng, is gá an comhtháthú a bheith i gcroílár na hEorpa tar éis na paindéime
 • Is gá go bhfanfadh saoirse na meán ag barr ár gclár oibre
 • Ar an gcéad ‘lá orgánach’ AE, leagann CESE béim ar a thábhachtaí atá sé coráis bia níos inbhuanaithe, níos cothroime agus níos cuimsithí a bheith ann
 • An intleacht shaorga san Eoraip: ní gach cinneadh ar féidir é a bheith grádaithe de réir figiúirí dénártha

Pages