Leis an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE

Gairleog a ithe, uisce te a ól, uachtar reoite a sheachaint ... B’fhéidir gur tháinig tú ar chomhairle den chineál sin ar an idirlíon faoin gcaoi le COVID-19 a sheachaint. Labhair mé le cara liom le déanaí - níl mé chun aon duine a ainmniú - agus dúirt sí gur mór an bearrán é nach féidir teacht ar fhíorfhaisnéis faoin víreas.

Iontaoibh a thabhairt leis na meáin - sin é an chúis mhór imní atá againn. An lá cheana, ag tús mhí an Mhárta, chaith mé uair an chloig agus deich nóiméad ar an nguthán ag labhairt le feirmeoir atá ina bhall de m’eagraíocht, LTO (eagraíocht talmhaíochta agus ghairneoireachta), agus chuaigh sé dian orm cur i gcoinne na dteoiricí comhcheilge uile a gcreideann sé iontu.

Is é a dúirt mé leis go raibh go leor faisnéise á scaipeadh a bhfuil droch-eagarthóireacht déanta uirthi agus atá dírithe ar líon na n-amharc a mhéadú - rud atá ríthábhachtach do CV an scríbhneora. Na daoine atá ag iarraidh a réamhchlaontaí a dheimhniú, is iadsan a scaipeann faisnéis den chineál sin trí na meáin shóisialta. Mar sin féin, tá fírinne an víris i bhfad níos casta, gan amhras. Lena chois sin, is ann do dhomhainbhrionnuithe.

Is mór an trua é go bhfuil an bhréagaisnéis á scaipeadh ag an Uachtarán Trump agus go bhfuil cáineadh á dhéanamh aige ar ‘mheáin na bréagnuachta’ agus ar a lucht freasúra polaitiúil. Ag tús na paindéime, dúirt sé nach raibh sa víreas ach ‘cur i gcéill’; ní hamháin go raibh an méid a dúirt sé ‘míthreorach’, ach deargbhréag amach is amach a bhí ann. Nuair a iarradh air an 12 Márta ar ghlac sé freagracht as na fadhbanna tástála a bhí ann, dúirt sé nár ghlac sé freagracht ar bith astu. Beidh aiféala air faoin méid a dúirt sé go dtí deireadh a théarma oifige.

Má táthar chun rud ar bith a fhoghlaim ón ngéarchéim seo, ní mór dúinn a thuiscint go bhfuil gá le faisnéis ar féidir brath uirthi ó na meáin iontaofa. Ar an dea-uair, tá go leor meán den chineál sin fós ann, cé go raibh siad buailte ag ciorruithe buiséid. Is éard atá ag teastáil ó dhaoine ná faisnéis iontaofa, neamhspleách agus is cinnte go bhfuil a fhios acu cá háit ar féidir teacht uirthi. Tá súil agam go bhfuil an feirmeoir a raibh mé ag labhairt leis ar an eolas ina leith sin freisin faoin am seo.

Is é an dúshlán atá roimh an iriseoir neamhchlaonta ná a fhios a bheith aige cathain ba cheart an fhaisnéis is fearr agus is iontaofa a scaipeadh agus cathain ba cheart an bholscaireacht rialtais a sheachaint. Tá mé cinnte dearfa go bhfuil cuid mhór daoine ag streachailt leis an aincheist sin. Mar sin féin, nuair a deir roinnt daoine nach bhfuil iontaoibh acu as na meáin a thuilleadh agus nach bhfuil a fhios acu cá bhfaighidh siad faisnéis faoi COVID-19 ar féidir brath uirthi, caithfidh nach bhfuil a ndóthain taighde á dhéanamh acu.

Is fíor gur ghabh an feirmeoir sin buíochas dom as an oiread sin ama a chaitheamh ag labhairt leis ar an nguthán. Dúirt sé gurb annamh a tharlaíonn a leithéid sin dó. 

Klaas Johan Osinga, comhalta de chuid CESE