Tá an tionscnamh (YEYS) ar an bhfód anois le deich mbliana, ach tá sé chomh hábhartha céanna agus a bhí riamh, dar le tionscnóir an imeachta

Agus deich mbliana ar an bhfód i mbliana ag an tionscnamh Leatsa an Eoraip, Abair Leat!, labhair EESC Info leis an iar-leas-uachtarán Irini Pari arbh aici a bhí an smaoineamh a chuir tús leis an imeacht seo in 2010. Chaith sí súil siar ar an gcaoi ar thosaigh YEYS agus súil ar aghaidh ar thodhchaí na hEorpa.

EESC Info: A Irini Pari, an bhféadfá a rá linn conas a thosaigh an tioscnamh seo? Cad é a spreag é?

Irini Pari: Toisc mé i mo leas-uachtarán um an gcumarsáid, theastaigh uaim nasc a chruthú le haos óg na hEorpa. Theastaigh uaim deis a thabhairt don ghrúpa seo nach gnách linn díriú orthu taithí phearsanta a fháil ar an Eoraip, an Eoraip a thuiscint agus a roinnt tríd an taithí sin, seachas trí thuiscintí bunaithe ar steiréitíopaí, agus na daoine óga sin a spreagadh le bheith páirteach agus gníomhach sa tsochaí. Theastaigh uaim réalta na hEorpa a fheiceáil ag soilsiú i súile na ndaoine óga sin agus tharla sin!

An bhfuil tú sásta faoin tslí a d’athraigh Leatsa an Eoraip, Abair Leat! ó bhliain go bliain?

Tá! Is mór an sásamh é rud a chruthaigh tú féin a fheiceáil agus fás agus forbairt ag teacht air. Is cúiteamh mór é a thuiscint go ndeachaigh tú i gcion ar mhíle duine óg ar fud na hEorpa. Glacaim an deis seo le buíochas ó chroí a ghabháil leis na leas-uachtaráin go léir a bhí freagrach as an gcumarsáid go dtí seo, a bhrú an tionscnamh chun cinn, go háirithe Isabel, agus leis an bhfoireann YEYS toisc an dúthracht atá caite acu leis an imeacht seo agus an dícheall agus an tréan oibre atá déanta acu ó bhliain go bliain.

Cén ról a fheiceann tú ag daoine óga i dtógáil na hEorpa anois agus san am atá le teacht? Creidim go mór sna daoine óga agus san fhuinneamh atá iontu. Tá daoine óga an lae inniu ag fás aníos i saol atá ag éirí níos deacra agus níos dúshlánaí, ach, fós féin, is deis iontach atá i ngach dúshlán. Féach glúin na mílaoise, tá freagraí acu cheana, tá bealaí nua á n-aimsiú acu tríd an ngeilleagar agus na hardáin chomhroinnte, tá bua na fiontraíochta acu, rud a thugann brí agus luachanna dá saol oibre, tá tosaíocht á tabhairt acu don tsochaí agus don athrú aeráide. Trí ghníomhaíocht fhuinniúil an aosa óig ar son na haeráide, rud atá le feiceáil faoi láthair, sílim go bhfuil YEYS chomh hábhartha céanna agus a bhí sé riamh - tá daoine óga ag iarraidh cead cainte agus is go réamhghníomhach atáimidne ag tabhairt na deise sin dóibh!

Cad é do mheas ar YEYS 2019?

Ar nós gach bliain, táim an-tógtha leis na torthaí. I mbliana, ba Caith vóta ar son na todhchaí an t-ábhar díospóireachta a bhí ag na daoine óga seo as gach cearn den Eoraip. D’éiligh siad breis oideachais, eolais agus trédhearcachta, ag úsáid gach bealach is féidir - suíomhanna gréasáin idirghníomhacha, ceachtanna, teagmhálacha, gníomhaíochtaí, cruinnithe - agus gach éinne páirteach iontu - seanóirí, an óige, polaiteoirí, gluaiseachtaí sóisialta, saineolaithe agus na meáin.

Cén tsamhail idéalach den Eoraip a bheadh agat?

Is é mian mo chroí go mbeadh Eoraip fhíordhaonlathach againn, áit a mbeadh meas ar thoghcháin, ar roinnt na cumhachta, ar chearta bunúsacha agus ar an smacht reachta. Eoraip ina mbeadh daonlathas rathúil, dinimiciúil, neamhspleách agus rannpháirteach, agus sin bunaithe ar idirphlé. Is maith atá a fhios againn nach aon fhírinne amháin atá ann ar an saol seo! Is den tábhacht é dearcadh daoine eile a thuiscint, naisc a dhéanamh, rúndaingne a aimsiú agus tosaíocht a thabhairt don leas coiteann thar leasanna an duine aonair. Tá mé bródúil as bheith i mo bhall den Choiste seo toisc gurb é sin go díreach an rud a dhéanaimid anseo. Níl an Eoraip gan a cuid dúshlán. Níl an Eoraip gan chastacht. Níl an Eoraip foirfe, agus is é sin áilleacht na hEorpa. Is fada corrach an bóthar chun sprioc na hEorpa, ach is fiú an bóthar sin a thaisteal, agus taistealaímis le chéile é!