Stair dhigiteach "Leatsa an Eoraip, Abair leat!" (YEYS)

S

Reáchtáil CESE a n-ócáid shuaitheanta don aos óg, "Leatsa an Eoraip, Abair leat!", den chéad uair an 15-17 Aibreán2010 Tá súil siar á tabhairt anois i bhfoilseachán digiteach ar an tréimhse deich mbliana ó cuireadh Leatsa an Eoraip, Abair leat! (YEYS) ar bun, agus tá aird á tabhairt go háirithe ar an ngealltanas a rinneadh páirt a thabhairt don aos óg ar fud na hEorpa i bpróiseas ceaptha beartais an Aontais Eorpaigh. San fhoilseachán, tá béim á leagan freisin ar na saincheisteanna a pléadh ó bhliain go chéile agus ar na tograí agus na torthaí a d'eascair as na díospóireachtaí sin, d’fhonn an luach a bhaineann le rannpháirtíocht an aosa óig i múnlú na hEorpa a léiriú.

Leis an bhfoilseachán seo, cuirtear neart ábhair ilmheán ar fáil, go háirithe físeáin, agus is ar an bpobal i gcoitinne agus ar gheallsealbhóirí sonracha, amhail eagraíochtaí don óige, scoileanna, cumainn tuismitheoirí agus múinteoirí, na meáin, srl., atá an foilseachán seo dírithe. Sa bhreis air sin, is é is aidhm don fhoilseachán meon pobail a spreagadh i measc iar-rannpháirtithe YEYS agus a n-oidhreacht siúd a choinneáil beo.

Is fearr an foilseachán a léamh ar ghléasanna móibíleacha (táibléid agus fóin chliste) agus beidh sé ar fáil i ngach teanga ar shuíomh gréasáin an Choiste. (ks)