Más dúshlán í an chumarsáid, is iad na meáin shóisialta a sháróidh an dúshlán sin

Cé gur déagóirí iad rannpháirtithe YEYS, ní mór an difríocht atá idir a ndearcaí siúd agus dearcaí daoine fásta. Faoi mar is ábhar imní dá dtuismitheoirí fás an phobalachais, bagairtí don daonlathas agus a bhfuil ag titim amach le déanaí a d’fhéadfadh tionscadal an Aontais a chur i mbaol, cuir i gcás Brexit, is ábhar imní don aos óg freisin na nithe sin. Tuigeann siad, ina theannta sin, nach mór don Aontas muinín a chothú athuair leis na saoránaigh trí chumarsáid níos fearr a dhéanamh leo, agus tá fiú réiteach féideartha faighte acu air sin trí na meáin shóisialta a úsáid mar uirlis ríthábhachtach chun trédhearcacht, feasacht agus rannpháirtíocht i ngnóthaí an Aontais a fheabhsú.

"Tá easpa eolais i mo thír mar gheall ar na toghcháin Eorpacha atá romhainn amach." "Ó mo thaobh féin de, ní raibh faic ar eolas agam sular tháinig mé go dtí an Bhruiséil," arsa dalta Ostarach amháin agus lean sé air mar leanas: "Nuair a bhíonn polaiteoirí i mbun díospóireachta, labhraíonn siad teanga nach dtuigeann an dream óg." Luaigh rannpháirtithe eile an easpa cumarsáide seo freisin. Dar leo gur cheart leas a bhaint thar aon rud eile as na meáin shóisialta chun vótálaithe óga a mhealladh: "Is beag caidreamh a bhíonn ann idir cuntais an Aontais ar na meáin shóisialta agus leantóirí na gcuntas sin; agus, rud eile de, bíonn an t-ábhar féin fíorleamh!” arsa dalta Gearmánach amháin.

Luadh freisin sna díospóireachtaí go raibh an baol ann gos dtiocfadh fás faoi chineálacha éagsúla den phobalachas de dheasca na heaspa cumarsáide sin, rud a chuirfeadh an daonlathas agus luachanna an Aontais i mbaol. Seo mar a dúirt rannpháirtí amháin sna grúpaí díospóireachta: "Iad siúd a thiteann ina gcodladh faoi scáth an daonlathais, seans go ndúiseoidh siad lá éigin agus deachtóireacht i réim." Labhair mórán rannpháirtithe faoin gcaoi arb iad luachanna an Aontais an príomhnasc a thugann daoine óga ó na Ballstáit éagsúla le chéile: "Is as tíortha difriúla dúinn ach táimid ar fad ag troid ar son na luachanna céanna", a dúirt cailín óg amháin. Láithreach bonn threisigh rannpháirtí eile léi mar leanas: "Is éard atá i gceist leis an Eoraip, dar liom, ná a bheith aontaithe san éagsúlacht, agus iarrachtaí a dhéanamh an tsíocháin agus an daonlathas a chaomhnú."

Léiríodh na hábhair imní sin sna deich gcinn de mholtaí a chuir na daltaí le chéile, agus áiríodh iontu ar fad an gá atá le soiléireacht agus trédhearcacht i bpolasaí cumarsáide an Aontais. Agus is é tuairim na ndaoine óga sin ná go bhfuil an réiteach atá de dhíth orainn faoinár láimh, mar atá, ar an bhfón póca féin. Dar leo gur réiteach iad na meáin shóisialta mar go gcuireann siad ar chumas na bpolaiteoirí agus na saoránach caidreamh díreach a bheith acu le chéile. Faoi mar a dúirt dalta amháin: "Ceapann polaiteoirí nach suim le daoine óga an pholaitíocht, ach ní fíor sin. Ach más mian leo go mbeadh daoine óga páirteach sa pholaitíocht, caithfidh siad foghlaim conas na meáin shóisialta a úsáid go héifeachtach! " (dgf)