Ós rud é go bhfuil clár oibre nua an Aontais um chearta daoine faoi mhíchumas ar na bacáin, i bpodchraoladh 4, An bóthar fada casta chuig an inrochtaineacht, pléimid staid fostaíochta daoine faoi mhíchumas. Pléimid an méid ba cheart don Aontas a dhéanamh chun cur lena chuimsithí atá a áiteanna oibre – ní hamháin sa saol fisiciúil ach i meon comhchoiteann na sochaí freisin, áit nach bhfeictear duine faoi mhíchumas go mion minic ach amháin trí mheán an mhíchumais féin.

Ós rud é go bhfuil clár oibre nua an Aontais um chearta daoine faoi mhíchumas ar na bacáin, i bpodchraoladh 4, An bóthar fada casta chuig an inrochtaineacht, pléimid staid fostaíochta daoine faoi mhíchumas. Pléimid an méid ba cheart don Aontas a dhéanamh chun cur lena chuimsithí atá a áiteanna oibre – ní hamháin sa saol fisiciúil ach i meon comhcho...Read more

Ós rud é go bhfuil clár oibre nua an Aontais um chearta daoine faoi mhíchumas ar na bacáin, i bpodchraoladh 4, An bóthar fada casta chuig an inrochtaineacht, pléimid staid fostaíochta daoine faoi mhíchumas. Pléimid an méid ba cheart don Aontas a dhéanamh chun cur lena chuimsithí atá a áiteanna oibre – ní hamháin sa saol fisiciúil ach i meon comhchoiteann na sochaí freisin, áit nach bhfeictear duine faoi mhíchumas go mion minic ach amháin trí mheán an mhíchumais féin.

Insíonn Frank Sioen agus Alba Gonzalez, a bhfuil míchumas orthu beirt, dúinn faoi na constaicí agus na bacainní a bhí le sárú acu chun post a fháil agus a choinneáil. I dtaca le ceart daoine faoi mhíchumas chun obair a dhéanamh, míníonn Mark Priestley, Ollamh sa Bheartas um Míchumas in Ollscoil Leeds, gur tháinig athrú air sin i ndlíthe agus beartais Eorpacha le scór éigin blianta anuas. Agus pléann Ioannis Vardakastanis, comhalta de CESE, na bearta praiticiúla ba cheart a bheith i straitéis um míchumas an Aontais le haghaidh na mblianta atá le teacht chun an inrochtaineacht a áirithiú san Eoraip.(ll)

Read less