Leas-Uachtarán (Cumarsáid)

This page is also available in

ISABEL CAÑO AGUILAR

Ball den chomharchumann UGT (Comharchumann Ginearálta na nOibrithe).

I gceannas ar oifig UGT sa Bhruiséil agus ball de Rúnaíocht Chónasctha UGT don Bheartas Idirnáisiúnta ó bhí 1993 ann. I mbun monatóireacht a dhéanamh ar bheartas Eorpach agus beartas ceardchumainn. Caidreamh déthaobhach le heagraíochtaí ceardchumainn eile agus le heagraíochtaí sóisialta eile.

Comhalta malartach í de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) (1997-2010), ar bhain an obair a rinne sí ar an gCoiste le saincheisteanna amhail forbairt tuaithe, an comhshaol, forbairt inbhuanaithe, oideachas, oiliúint, fuinneamh, sláinte phoiblí agus an tsochaí faisnéise.

Lánchomhalta de CESE í ón 21 Meán Fómhair i leith agus tá sí cleamhnaithe le rannóg TEN agus rannóg NAT.

Ball den Bhuanghrúpa Staidéir um an gComhphobal Eorpach Fuinnimh ó bhí 2015 ann.

Ball den Bhuanghrúpa Staidéir um an gClár Oibre Digiteach ó cuireadh ar bun é.

Ball de thoscaireachtaí CESE ag comhdhálacha ar an Athrú Aeráide 2013-2017 (COPanna i Vársá, Líoma, Páras, Marrakech agus Bonn).

Ball de thoscaireachtaí CESE ag Fóram Polaitiúil Ardleibhéil na Náisiún Aontaithe maidir le Forbairt Inbhuanaithe. Na Náisiúin Aontaithe, 2016 agus 2017.

Ball de bhiúró Rannóg TEN ó bhí 2010 ann.

Leas-Uachtarán na Faireachlainne um Fhorbairt Inbhuanaithe ó 2013 i leith.

Leas-Uachtarán ar CESE ó 2018 go 2020 atá freagrach as an gcumarsáid.

Ina rapóirtéir ar na tuairimí seo a leanas inter alia:

Creat AE maidir le móibílseirbhísí sláinte agus feidhmchláir sláinte agus folláine

An tsochaí dhigiteach: rochtain, oideachas, oiliúint, fostaíocht, uirlisí ar son an chomhionannais

Creat AE maidir le móibílseirbhísí sláinte agus feidhmchláir sláinte agus folláine

Straitéis an Aontais Eorpaigh maidir le hoiriúnú don athrú aeráide

Tuarascáil ar Thionscadal na gCathracha Cliste

Downloads

CV ISABEL CAÑO AGUILAR