Leas-Uachtarán (Buiséad)

This page is also available in

Image
Milena Angelova, EESC, Vice-president for Budget 2018-2020

Tá an Dr Milena Angelova ina hArdrúnaí ar Chomhlachas Caipitil Tionsclaíoch na Bulgáire (BICA) ó bhí 2002 ann. Is Leas-Uachtarán ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) í atá freagrach as an mBuiséad le haghaidh shainordú 2018–2020. Tá sí ina comhalta de CESE ó bhí 2007 ann chomh maith le bheith ina Leas-Uachtarán ar Ghrúpa na bhFostóirí ó 2010 i leith agus ina comhalta den Ghrúpa Buiséid ó bhí 2013 ann. Is í Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin CEEP (Lárionad Eorpach na bhFostóirí agus na bhFiontar) í ó 2011 i leith.

Ina cáil mar chomhalta de CESE, tá sí gníomhach i mbun ionadaíocht a dhéanamh thar ceann leasanna an phobail gnó i dtaca le hábhair thábhachtacha amhail beartais FBM, rialachas corparáideach, aontas na margaí caipitil, cur chun cinn seirbhísí leasa ghinearálta, an rómhaorlathas a laghdú, an timpeallacht ghnó a fheabhsú, an geilleagar liath a chomhrac, todhchaí na hoibre, mí-oiriúint scileanna, etc.

Is ball de Chomhairle Eacnamaíoch agus Shóisialta na Bulgáire í an Dr Angelova ó bhí 2006 ann agus tá clú agus cáil uirthi mar rannpháirtí gníomhach i bpróisis chinnteoireachta na tíre sin a fhad a bhaineann le réimsí atá dírithe ar an timpeallacht ghnó a fheabhsú. Tá taithí dhomhain aici ar na réimsí seo a leanas: rialachas corparáideach, freagracht shóisialta chorparáideach, reachtaíocht fheabhsaithe, FBManna agus cur chun cinn na fiontraíochta, bainistiú cistí Eorpacha, mí-oiriúint scileanna agus ganntanas lucht saothair cháilithe.

Sula ndearnadh ball de Chomhlachas Caipitil Tionsclaíoch na Bulgáire di, ghnóthaigh an Dr Angelova sárthaithí ghairmiúil ar feadh deich mbliana in earnáil an ghnó, cuir i gcás d’oibrigh sí leis an ngrúpa Italcementi agus i réimse na turasóireachta. Is comhalta taighde sinsearach í in Institiúid na hEacnamaíochta, Acadamh Eolaíochtaí na Bulgáire, agus ba léachtóir í san Ollscoil Eacnamaíochta in Varna. Tá breis agus 45 fhoilseachán eolaíochta scríofa aici a bhaineann le réimsí na margaíochta agus an rialachais chorparáidigh.

Downloads

Milena Angelova - Nótaí beathaisnéise (Aibreán 2018)