Cillian Lohan, Leas-Uachtarán atá freagrach as an gCumarsáid

This page is also available in

Image
EESC Vice-President in charge of Communication Cillian LOHAN

Bhain Cillian Lohan céim bhaitsiléara agus céim mháistreachta amach san eolaíocht ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh agus ó Ollscoil Uladh faoi seach.

D’oibrigh sé go forleathan san earnáil chorparáideach (pleanáil straitéiseach agus forbairt gnó) agus in earnáil an chomhshaoil (caomhnú an chomhshaoil agus bainistiú na ngnáthóg).

Is ceannródaí é i réimse an gheilleagair chiorclaigh. Ba é an chéad chathaoirleach é ar Ardán Eorpach Gheallsealbhóirí an Gheilleagar Chiorclaigh agus chuidigh sé lena chur ar bun. Tá go leor taithí aige ar idirbheartaíocht a dhéanamh ar thionscnaimh de chuid na Náisiún Aontaithe, amhail caibidlíochtaí ag Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (COP) agus an Fóram Polaitiúil Ardleibhéil maidir leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe.

Mar phríomhoifigeach feidhmiúcháin ar Green Economy Foundation, rinne Cillian maoirseacht ar thionscadail uaillmhianacha, lena n-áirítear os cionn 1 mhilliún crann a chur in Éirinn agus Tearmann Fiadhúlra a bhunú i dTobága.

Ceapadh é mar chomhalta de CESE trí Cholún Comhshaoil na hÉireann (Environmental Pillar) agus tá sé ina chomhalta gníomhach den Choiste ó 2015 i leith. Bhí sé ina rapóirtéir ar 13 thuairim. Rinne na comhaltaí é a thoghadh ina leas-uachtarán ar CESE. Is é an dara comhalta Éireannach é le bheith ina leas-uachtarán ar CESE. 

The Circular Economy: A Simple Explanation: A TED talk by Cillian Lohan at the TEDxYouth@EEB3 (February 2018)

Member of the NAT, TEN and ECO and INT sections

Ina rapóirtéir ar na tuairimí seo a leanas inter alia:

Downloads

Speech at inaugural session

Cillian Lohan, Leas-Uachtarán atá freagrach as an gCumarsáid – nótaí beathaisnéise (Deireadh Fómhair 2020)

Declaration of interests