Clár oibre

Reáchtálann CESE naoi seisiún iomlánacha in aghaidh na bliana. Trí thromlach simplí glacann an seisiún iomlánach na tuairimí atá tarraingthe suas ag na grúpaí staidéir agus a bhfuil vótáil déanta ag na rannóga/CCMI (an Coimisiún Comhairleach um Athruithe Tionsclaíocha) orthu. Eagraíonn sé a lán comhdhálacha, éisteachtaí poiblí agus díospóireachtaí ardleibhéil a bhaineann lena chuid oibre freisin.

Sa bhreis air sin, reáchtálann CESE imeachtaí cultúrtha i gcomhréir leis an gclár oibre polaitiúil Eorpach amhail Uachtaránachtaí an Aontais Eorpaigh, blianta Eorpacha agus Idirnáisiúnta agus príomhthéamaí CESE.

Na himeachtaí seo againne