Bio

This page is also available in

Image
Luca Jahier, EESC President 2018-2020

rEUnaissance

Téimis i bhfiontar Eoraip inbhuanaithe

Toghadh Luca Jahier ina Uachtarán ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) an 18 Aibreán 2018 ar feadh tréimhse dhá bhliain go leith go dtí Deireadh Fómhair 2020. Tá sé ina chomhalta den Choiste ó bhí 2002 ann. Laistigh de CESE tá obair déanta aige go fada fairsing ar bheartais shóisialta agus ar bheartais chomhtháthúcháin an Aontais Eorpaigh agus ar ábhair idirnáisiúnta.

I Meán Fómhair 2004, toghadh é ina leasuachtarán ar Rannóg an Choiste um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Saoránacht.

I nDeireadh Fómhair 2006, toghadh é ina leasuachtarán ar Ghrúpa III, ina chomhalta den Bhiúró ar feadh dhá bhliain agus ina chomhalta de Chomhchoiste Comhairleach an Aontais agus na Cróite agus de Chomhchoiste Comhairleach an Aontais agus na Tuirce.

Idir Deireadh Fómhair 2008 agus 2010, bhí sé ina uachtarán ar Choiste Leantach ACC-AE agus ina uachtarán ar an mBuanghrúpa um Inimirce agus Lánpháirtíocht.

I nDeireadh Fómhair 2011, toghadh é ina uachtarán ar Ghrúpa III (CESE) agus atoghadh é sa ról sin in Eanáir 2013 agus i nDeireadh Fómhair 2015. Sa cháil sin, tá sé ina chomhalta de Bhiúró CESE. Le linn na dtrí théarma oifige a chaith sé mar uachtarán ar Ghrúpa III, chuir an Grúpa naoi gcinn de staidéir i gcrích, reáchtáladh 42 chomhdháil i 17 mBallstát ar ar fhreastail na mílte daoine chomh maith le cruinnithe do-áirimh le heagraíochtaí de chuid shochaí shibhialta na hEorpa.

D'ainmnigh Grúpa III é d'aon toil don phost mar Uachtarán ar CESE.

Ag an gCoiste, bhí an tUasal Jahier ina rapóirtéir ar go leor tuairimí a bhain, cuir i gcás, leis na hábhair seo a leanas: Ionchais an gheilleagair shóisialta san Afraic, Comhar idir an tAontas Eorpach agus an Afraic i leith na Síne, Airteagal 11(1) agus 11(2) de Chonradh Liospóin, Ar son gné shóisialta d'Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta na hEorpa, I dtreo straitéis AE le haghaidh caidreamh cultúrtha idirnáisiúnta agus Conradh Liospóin – Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa.

Poist ábhartha eile:

  • Uachtarán ar chomhairle náisiúnta ACLI, cumann Críostaí d'oibrithe Iodálacha a chuireann seirbhísí, fiontair agus tionscadail ad hoc chun cinn i réimsí na fostaíochta agus na rannpháirtíochta gníomhaí sa saol sóisialta, a bhuí sin lena líonra de bhrainsí áitiúla (2008-2012).
  • Duine de bhunaitheoirí Fhóram Tríú hEarnáil na hIodáile
  • Uachtarán ar FOCSIV, cónaidhm d'eagraíochtaí neamhrialtasacha i réimse an chomhair um fhorbairt (1994 go 2000)
  • Ról gníomhach aige i réimse an chomhair idirnáisiúnta, i dtosach báire le CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato, eagraíocht dheonach Iodálach) in Torino, agus ansin le líonraí agus comhlachais d’eagraíochtaí neamhrialtasacha náisiúnta agus Eorpacha (1980-2000)
  • Iriseoir, anailísí polaitíochta idirnáisiúnta
  • Saineolaí ar chomhlachais atá bainteach leis an dul chun cinn sóisialta agus an tríú hearnáil, agus bhí cláir forbartha san Afraic agus in áiteanna eile de chúram air

Downloads

Luca Jahier - Curriculum vitae

Luca Jahier - Declaration of interests