Julkiset hankinnat

Seuraavilla sivuilla annetaan olennaista tietoa ETSK:n hankintamenettelyistä.

Lisäksi annetaan tietoa tulevista sopimuksista, jotka ovat arvoltaan vähäisiä tai keskisuuria, sekä tehdyistä puitesopimuksista ja niiden käytöstä.

  • Virallisessa lehdessä julkaistut tarjouspyynnöt
  • Tulevat arvoltaan vähäiset tai keskisuuret sopimukset
  • Vuosittain tehtyjen sopimusten luettelot

Downloads

Privacy statement for processing of personal data related to procurement procedures
Electronic invoices