Vuoden 2020 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumasta (YEYS)

This page is also available in

Follow us on


Ilmastonmuutos on kaikkien huolena, ja nuoret kaikkialla maailmassa lähtevät liikkeelle pelastaakseen maapallon. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea liittyy mukaan liikkeeseen ja kysyy ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan osallistuvilta nuorilta, miten planeettaamme voidaan suojella parhaiten.

Tämänvuotinen tapahtuma on muodoltaan ilmastosopimuksen kansainvälisen osapuolikonferenssin (COP) kaltainen.

Komitea on kiinnostunut kuulemaan nuorten tuoreita ajatuksia siitä, miten nykyiseen ilmastokriisiin voidaan vastata ja miten edetä ilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Osallistujia pyydetään edustamaan tiettyä maata ja neuvottelemaan muiden kanssa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tähtäävistä suosituksista.

Suositukset toimitetaan ympäristöasioista vastaaville kansainvälisille päätöksentekijöille, ja niistä keskustellaan vuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestettävissä konferensseissa.

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman aikana osallistujat ovat myös yhteydessä kansainvälisiin nuorisojärjestöihin, jotka auttavat heitä kehittelemään näiden suositusten pohjalta käytännön toimia ja saamaan äänensä kuuluviin.