Transatlanttiset suhteet

This page is also available in:

EU:n, Yhdysvaltojen ja Kanadan yhteisiä arvoja ovat demokratia, ihmisoikeudet ja taloudelliset ja poliittiset vapaudet, ja tämän lisäksi niitä askarruttavat samankaltaiset ulkopolitiikkaan ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat. Yhdysvallat ja Kanada ovat EU:n tärkeimpiä kauppakumppaneita ja myös kansainvälisen oikeusjärjestyksen muotoiluun osallistuvia kumppaneita. Transatlanttisia suhteita harjoitetaan nykyisin uudessa toimintaympäristössä, ja niihin liittyy yhä enemmän haasteita. ETSK katsoo, että kansalaisyhteiskunnan osallistuminen näihin suhteisiin varmistaa sen, että transatlanttisten suhteiden avulla kyetään vastaamaan kansalaisten odotuksiin ja vaikuttamaan tehokkaasti molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön muotoiluun.

EU:n ja Kanadan välinen laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (CETA) ja strateginen kumppanuussopimus allekirjoitettiin 30. lokakuuta 2016. Komitea pyrkii siihen, että kansalaisyhteiskunta osallistuu jatkuvasti näiden sopimuksien täytäntöönpanoon. Neuvottelut EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP) on tällä hetkellä keskeytetty. TTIP-neuvottelut auttoivat kuitenkin vahvistamaan EU:n ja Yhdysvaltojen kansalaisyhteiskunnan välisiä yhteyksiä ja kartoittamaan kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä EU:n ja Yhdysvaltojen tulevista kauppasuhteista. Näitä saavutuksia ei pidä unohtaa. Transatlanttisten suhteiden seurantakomitea perustettiin syyskuussa 2014. Sen tehtävänä on seurata kansalaisyhteiskuntaan liittyviä transatlanttisia yhteyksiä ja järjestää säännöllisiä vuoropuheluja ja kuulemisia Yhdysvaltoihin ja Kanadaan ylläpidettäviin suhteisiin liittyvistä aiheista.

Displaying 1 - 8 of 8
 • Reference number
  39/2022

  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) totesi heinäkuun täysistunnossaan, että uudesta kauppa- ja teknologianeuvostosta (Trade and Technology Council, TTC) voi tulla sekä EU:ta että Yhdysvaltoja palveleva innovatiivinen väline, jonka avulla osapuolet voivat tehdä yhteistyötä kestävän kehityksen periaatteisiin ja demokraattisiin arvoihin perustuvan turvallisemman ja vauraamman maailman rakentamiseksi. TTC-prosessin on tarkoitus olla osallistava, ja kauppa- ja teknologianeuvoston onkin osoitettava käytännössä avoimuutensa ja valmiutensa osallistaa vahvasti kansalaisyhteiskunta ja sidosryhmät.

 • The EESC’s Transatlantic Relations Follow-up Committee met to discuss two current and timely topics with the aim of strengthening the EU-US partnership on a global scene, particularly important in the current challenging international context: the state of play of the transatlantic trade policy and the Year of Action between the two Summits for Democracy.

 • With China and Russia on the offensive, a renewed and reliable transatlantic partnership is the key to maintaining international and legal order and peace. The European Economic and Social Committee (EESC) supports the idea of an Alliance of Democracies, ensuring that civil society has significant say in the joint defence of universal values and rights.

 • Through increased transatlantic dialogue, the Trade and Technology Council and the upcoming Summit for Democracy, the United States and the European Union have reached out to each other to jointly face global and internal challenges, and build a strong partnership on the basis of common democratic values.

 • Transatlantic relations remain strong and important even though they have recently had a very bad press. Business, both in the EU and the US, has a role to play in overcoming current difficulties. Together, we can effectively promote a positive transatlantic agenda and help to fight stereotypes and misinformation. These are just some of the conclusions of the debate with Susan Danger, CEO of the American Chamber of Commerce to the EU. The debate took place during the Employers' Group meeting on 11 July 2018.

 • The role of trade as a generator of growth and jobs is undeniable, but public perception of the further liberalisation of trade is getting worse and citizens' concerns must be addressed far more effectively than before. This was one of the conclusions of the conference on "Strengthening European Growth and Competitiveness: Proactive Trade Agenda – NOW!" that took place in Helsinki on 26 October.

 • The role of trade as a generator of growth and jobs is undeniable, but public perception of the further liberalisation of trade is getting worse and citizens' concerns must be addressed far more effectively than before. This was one of the conclusions of the conference on "Strengthening European Growth and Competitiveness: Proactive Trade Agenda – NOW!" that took place in Helsinki on 26 October. Jacek Krawczyk, President of the EESC Employers' Group, added: It is our responsibility to advocate for trade; we cannot take it for granted that people understand what the benefits ...

 • With discussions for TTIP now at a critical point, the EESC has published a new opinion, ‘The position of the EESC on specific key issues of the TTIP negotiations’. The own-initiative opinion assesses some key issues of the negotiations and identifies the main considerations for European civil society. This new ...

Displaying 1 - 8 of 8