Palvelut

This page is also available in

Displaying 1 - 2 of 2
11/06/2019
Press Release
Reference number: 
29/2019

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean teettämän uuden tutkimuksen mukaan rajatylittävät palvelut luovat uusia työpaikkoja ja talouskasvua, ja niillä on myönteinen vaikutus kaikkien EU-maiden sekä erityyppisten – niin työvoima- kuin osaamisintensiivisten – työpaikkojen kannalta. Tutkimus osoittaa, että tiukan sääntelyn välttäminen rajatylittävien palvelujen sisämarkkinoilla hyödyttää EU:n taloutta. Rajatylittävien palvelujen osuuden pieneneminen yhdellä prosentilla supistaisi EU:n taloutta noin kahdeksalla miljardilla eurolla.

15/06/2018
Hearing live-in care Poland
Press Release
Reference number: 
Reference number: 32/2018

The EESC held the fourth of its Going Local meetings on the live-in care sector in the EU, this time in Poland. The country provides much of the sector's workforce in western EU Member States, but has itself started to face a serious shortage of qualified carers in recent years