Laajentumismaat

This page is also available in:

ETSK on aktiivisesti mukana EU:n laajentumisprosessissa ja on kehittänyt kaksitahoisen – alueellisen ja kahdenvälisen – lähestymistavan suhteilleen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa laajentumismaissa.

Alueellisen lähestymistavan yhteydessä Länsi-Balkanin seurantakomitea – joka on ETSK:n pysyvä sisäinen elin – on tärkein ETSK:n toimia tällä alueella koordinoiva väline. Kahden vuoden välein järjestettävä Länsi-Balkanin kansalaisyhteiskuntafoorumi on osa seurantakomitean työtä.

ETSK työskentelee myös kahdenvälisesti Länsi-Balkanin maiden ja Turkin kanssa. ETSK on perustanut näiden maiden ja EU:n välillä tehtyjen assosiaatiosopimusten pohjalta Turkin, Montenegron ja Serbian kanssa kolme yhteiselintä, joissa on mukana kansalaisyhteiskunnan edustajia, jotta kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voisivat osallistua liittymistä edeltäviin prosesseihin ja liittymisprosesseihin. Kussakin elimessä on sama määrä jäseniä ETSK:sta ja kumppanimaista, ja ne kokoontuvat kahdesti vuodessa.

ETSK pitää säännöllisesti yhteyttä niiden laajentumismaiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin, joiden kanssa ei ole vielä perustettu kansalaisyhteiskunnan edustajien yhteiselintä, ja järjestää niiden kanssa yhteistä toimintaa.

Yhteiselinten työtä täydentävät ETSK:n valmistelemat lausunnot yksittäisten maiden liittymistä edeltävistä prosesseista ja liittymisprosesseista sekä alueellisesti kiinnostavista aiheista.

Displaying 1 - 1 of 1
 • Speaker
  Staffan Nilsson
  Organisation
  EESC
  The EESC will keep on advocating for the enlargement process to go on, in an inclusive, transparent and fair manner. Any delay due to the current turmoil in the EU has to be seen as a chance for reaching a better level of preparedness when entering the EU. But for this opportunity to be seized, the EU needs to work side by side with civil society in the region.
  President`s intervention at the Committee on Foreign Affairs (ATEF) meeting
Displaying 1 - 1 of 1