Euroopan talousalue

This page is also available in:

Euroopan talousalue (ETA) yhdistää EU:n jäsenvaltiot ja ETA-alueeseen kuuluvat kolme EFTA-valtiota (Islanti, Liechtenstein ja Norja) sisämarkkinoiksi, joihin sovelletaan samoja perussääntöjä. Näiden sääntöjen tavoitteena on mahdollistaa tavaroiden, palvelujen, pääoman ja henkilöiden vapaa liikkuvuus ETA-alueella avoimessa kilpailuympäristössä. Euroopan talousalueesta tehty sopimus tuli voimaan 1. tammikuuta 1994.

ETA:n konsultatiivinen komitea mainitaan ETA-sopimuksessa (96 artikla), ja se perustettiin vuonna 1994.

Displaying 1 - 6 of 6
Displaying 1 - 6 of 6