Euroopan talousalue

This page is also available in

Euroopan talousalue (ETA) yhdistää EU:n jäsenvaltiot ja ETA-alueeseen kuuluvat kolme EFTA-valtiota (Islanti, Liechtenstein ja Norja) sisämarkkinoiksi, joihin sovelletaan samoja perussääntöjä. Näiden sääntöjen tavoitteena on mahdollistaa tavaroiden, palvelujen, pääoman ja henkilöiden vapaa liikkuvuus ETA-alueella avoimessa kilpailuympäristössä. Euroopan talousalueesta tehty sopimus tuli voimaan 1. tammikuuta 1994.

ETA:n konsultatiivinen komitea mainitaan ETA-sopimuksessa (96 artikla), ja se perustettiin vuonna 1994.

Displaying 1 - 1 of 1
24/05/2019
Press Release
Reference number: 
27/2019

The 25th anniversary of the European Economic Area (EEA) Agreement, in force since 1994, was the main topic of the EEA Consultative Committee meeting that took place on 23 and 24 May. This committee, which represents employers, workers and other civil society players of EEA member states, insisted on the importance of completing the internal market and taking into account its social dimension.