EUROMED

This page is also available in:

EU:n ja sen eteläisten naapurimaiden väliset suhteet ovat yksi komitean painopisteistä. Tämä työ kattaa monia erilaisia aloja: esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan osallistuminen poliittiseen ja kansalaisvuoropuheluun, demokratiaan siirtyminen, nuorten työllisyys, kestävä kehitys, liikkuvuus ja maahanmuutto, kauppa, uusiutuvat energialähteet ja yritystoiminnan kehittäminen.

ETSK on työskennellyt näiden asioiden parissa vuodesta 1995. Komitea on mukauttanut tavoitteitaan alueella vuonna 2010 tapahtuneiden muutosten mukaisesti. Tavoitteena on

 • tukea kansalaisyhteiskunnan organisaatioita siirtymävaiheessa olevissa maissa ja kohdentaa tällainen tuki erityisesti ammattiliitoille ja työnantajajärjestöille sekä naisten, nuorten ja maataloustuottajien järjestöille
 • pitää yllä kahdenvälisiä suhteita alueen kansallisten talous- ja sosiaalineuvostojen kanssa ja pyrkiä luomaan olosuhteet kansalaisyhteiskunnan osallistamiselle poliittiseen vuoropuheluun eteläisissä kumppanimaissa
 • antaa lausuntoja ja laatia yhteisiä raportteja alueen keskeisistä poliittisista haasteista
 • järjestää säännöllisesti kokouksia EU:n toimielinten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa keskustelun käymiseksi kansalaisyhteiskuntaa koko alueella koskevista politiikoista
 • järjestää vuosittain talous- ja sosiaalineuvostojen sekä vastaavien elinten huippukokous, jossa kansallisten hallitusten ja EU:n poliittisille päätöksentekijöille esitellään keskeisiä politiikkoja koskevia suosituksia kyseisten alueiden merkittävimpiä haasteita varten.
 • Adopted on 21/09/2011
  Reference
  REX/329-EESC-2011-01-01-1394
  Workers - GR II
  United Kingdom
  Employers - GR I
  France
  Plenary session number
  474
  -
  The central message of this exploratory opinion is the need for a coordinated approach on renewable energies in the region, one that is based on co-development.
 • Adopted on 21/09/2011
  Reference
  REX/330-EESC-2011-01-01-425
  Diversity Europe - GR III
  Spain
  Plenary session number
  474
  -

  The opinion examines what has become a key sector in the Euromed region. The uprisings in the Euromed region, besides putting the spotlight on the abuses of autocratic dictators, have also drawn attention to the urgent need for economic and social development, especially in rural areas. Food insecurity and high food prices are set to remain a problem in the region.

 • Adopted on 15/03/2011
  Reference
  /-EESC-0000-01-01
  Plenary session number
  470
  -
  "The European Economic and Social Committee (EESC) expresses its solidarity with the people of the southern Mediterranean countries who are peacefully struggling for their fundamental rights and freedoms, and supports their legitimate aim of establishing stable democracies in their countries. ..."
  Resolution on The situation in the southern Mediterranean countries
 • Adopted on 16/09/2010
  Reference
  REX/294-EESC-2010-01-01-1190
  Diversity Europe - GR III
  Estonia
  Plenary session number
  465
  -
 • Adopted on 15/09/2010
  Reference
  REX/303-EESC-2010-01-01-22
  Workers - GR II
  France
  Plenary session number
  465
  -
 • Adopted on 18/02/2010
  Reference
  REX/272-EESC-2010-01-01-262
  Diversity Europe - GR III
  Spain
  Plenary session number
  460
  -
 • Adopted on 17/02/2010
  Reference
  REX/295-EESC-2010-01-01-264
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  460
  -
 • Adopted on 01/10/2009
  Reference
  REX/254-EESC-2009-01-01-682
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  456
  -
 • Adopted on 22/04/2008
  Reference
  REX/234-EESC-2008-01-01-772
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  444
  -
 • Adopted on 12/07/2007
  Reference
  REX/233-EESC-2007-01-01-1004
  Diversity Europe - GR III
  Malta
  Plenary session number
  437
  -