AKT ja Afrikka

This page is also available in:

Ensimmäisestä Lomén sopimuksesta (1975) Cotonoun sopimukseen (2000–2021) EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmään (AKT) kuuluvien 79 maan suhteita on hoidettu EU:n ja AKT-maiden välisten kumppanuuksien puitteissa. AKT-maiden ryhmästä tuli hiljattain Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden järjestö (AKT-järjestö).

ETSK on koko ajan pyrkinyt yhdessä AKT-maiden kansalaisyhteiskunnan kanssa edistämään muiden kuin valtiollisten toimijoiden keskeisen roolin tunnustamista kehitysprosessissa. Tämä saavutettiin Cotonoun sopimuksessa, jossa vahvistettiin ETSK:n tehtäväksi järjestää toimintaa ja kuulemisia ”AKT-maiden ja EU:n talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmien” kanssa, jotta voidaan koota järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä ja antaa sille ääni. Tavoitteena on ollut vaihdon edistäminen ja suositusten antaminen AKT-maiden ja EU:n suhteiden kannalta merkittävistä kysymyksistä ja toimintapolitiikoista. Suositukset on myöhemmin toimitettu virallisesti EU:n ja AKT-maiden johtajille.

Käytännössä EU:n ja AKT-järjestön suhteisiin liittyvät ETSK:n toimet toteutetaan useimmiten ETSK:n jäsenistä ja AKT-maiden talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmien edustajista koostuvan EU:n ja AKT-maiden seurantakomitean ohjauksessa.

EU:n ja AKT-maiden seurantakomitea pitää säännöllisesti yhteyttä AKT-maiden kansalaisyhteiskunnan edustajiin eri tasoilla järjestämällä

 • säännöllisesti EU:n ja AKT-maiden seurantakomitean kokouksia
 • AKT-maissa vuorotellen eri alueilla alueellisia seminaareja, jotka tarjoavat foorumin keskusteluille yhteisesti kiinnostavista aiheista kansalaisyhteiskunnan edustajien
 • kolmen vuoden välein Brysselissä AKT-maiden ja EU:n talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmien yleiskokouksia.

ETSK pitää säännöllisesti yhteyttä myös Afrikan unionin talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmien edustajiin yhteisen EU–Afrikka-strategian puitteissa. Lisäksi ETSK järjestää vuosittain kokouksia EU:n ja Afrikan talous- ja yhteiskuntaelämän sidosryhmäverkoston kanssa. 

ETSK on pitänyt jo vuosia säännöllisesti yhteyttä AKT:n ja EU:n yhteiseen parlamentaariseen edustajakokoukseen ja esittelee kertomuksen toiminnastaan edustajakokouksen istunnoissa.

ETSK pitää myös tiiviisti yhteyttä kansainvälisiin työnantaja-, työntekijä-, maataloustuottaja-, osuuskunta- ja kuluttajajärjestöihin. Nämä järjestöt nimittävät AKT-maiden edustajat, jotka kutsutaan ETSK:n järjestämiin kokouksiin ja myös EU:n ja AKT-maiden seurantakomitean kokouksiin.

 • Adopted on 17/10/2013
  Reference
  REX/386-EESC-2013-01-01-4374
  Employers - GR I
  Czech Republic
  Plenary session number
  493
  -

  Given the EESC specific expertise, the EESC's opinion is particularly sought on the role of the private sector –taking into account its diversity from SMEs to multinational companies- in fostering smart and sustainable economic growth and creating jobs, as well as investing in training, education, research and innovation, key enabling technologies such as information and communication technologies (ICT). Corporate Social Responsibility initiatives, Public-Private Partnerships, joint innovation and inclusive business models could also be issues to be investigated. Possible mechanisms, processes allowing the involvement of the "private sector" in a global partnership for development in a post 2015 framework would also be of interest.

 • Adopted on 22/05/2013
  Reference
  REX/372-EESC-2013-01-01-2417
  Diversity Europe - GR III
  France
  Plenary session number
  490
  -

  The opinion of the EESC should consider different options and scenarios for post-2015 and develop proposals on how to involve civil society more extensively in the process.

 • Adopted on 12/03/2013
  Reference
  REX/364-EESC-2013-01-01-2030
  Workers - GR II
  Spain
  In this opinion, the EESC will aim to adopt a stance on the role of social protection in development policy. This is likely to be one of the main topics in the debate about the new goals of development policy which are to replace the Millennium Development Goals after 2015.
 • Adopted on 09/01/2013
  Reference
  REX/362-EESC-2012-01-01-2054
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  486
  -
  The EESC considers that the EU's underlying objectives for the renewed EU-Pacific development Partnership are ambitious, but believes that the implementing arrangements, which mainly concern environmental protection and biodiversity conservation in the region, are not clear. Synergies are needed with other organisations to address the impact of climate change, which has a cross-cutting impact on national and multilateral policies as well as social and economic repercussions. Issues associated with the impact of climate change should be incorporated in the area's comprehensive environmental policies and ensure coherent behaviour and actions. To this end, the active involvement of all local stakeholders is necessary.
 • Adopted on 24/05/2012
  Reference
  REX/348-EESC-2012-01-01-1318
  Workers - GR II
  France

  EU support for good governance and human rights (pillar of the agenda for change) should be aimed at promoting a human rights-based approach to development whose features are: participation in political processes, democratic ownership and empowerment of rights holders; human rights compliance systems on internationally agreed commitments; policy coherence between human rights, aid, and economic policies.

 • Adopted on 28/03/2012
  Reference
  REX/349-EESC-2012-01-01-839
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  479
  -
 • Adopted on 15/07/2010
  Reference
  REX/302-EESC-2010-01-01-992
  Diversity Europe - GR III
  Italy
  Plenary session number
  464
  -
 • Adopted on 29/04/2010
  Reference
  TEN/403-EESC-2010-01-01-650
  Employers - GR I
  Netherlands
  Plenary session number
  462
  -
 • Adopted on 01/10/2009
  Reference
  REX/268-EESC-2009-01-01-1478
  Diversity Europe - GR III
  Italy
  Plenary session number
  456
  -